Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English
 
 
 
 

Finačné vzdelávanie

Výsledky prieskumu finančnej gramotnosti, ktorý sme realizovali v roku 2007 poukázali na skutočnosť, že väčšina bankových klientov má nízku schopnosť analýzy a spracovania dostupných informácií, predovšetkým v dôsledku neporozumenia základných finančných pojmov. Aj preto SBA prináša nielen pre klientov bánk projekt finančného vzdelávania, ktorého hlavným cieľom je poskytnutie základných informácií o finančnej a bankovej problematike.

tipy

Viete, že...

... rozhodovanie len na základe mesačných splátok, alebo výšky úrokovej sadzby nemusí viesť k najlacnejšiemu úveru ?
 abc

Slovník bankových pojmov

Nerozumiete bankovým pojmom? Nie ste si istý výkladom slova uvedeného v zmluve? Využite jedinečný výkladový slovník bankových pojmov na slovenskom webe. Viac...    

Otestujte svoje znalosti vo finančnej oblasti

Rozumiete finančnej a bankovej problematike? Otestujte sa a porovnajte si svoje znalosti.

:: všeobecný kvíz

 

Finančná gramotnosť na Slovensku

Pozrite si výsledky prieskumu Slovenskej bankovej asociácie k problematike finančnej gramotnosti a finančného vzdelávania, ktorý sa uskutočnil v roku 2007. Viac...

 

 

 

Aktuality

Dostatočnú finančnú gramotnosť má iba 6 % žiakov 21.10.2014

Finančné vzdelávanie, Viac ako peniaze - Tlačová správa - Väčšina žiakov na základných a stredných školách dostáva vreckové a 75 % žiakov si sporí. Úroveň ich finančných znalostí je však veľmi nízka. Poukázali na to výsledky vstupného testu v rámci vzdelávacieho programu Viac ako peniaze, ktorý úspešne vyriešilo iba 6 %. viac...

Finančná gramotnosť žiakov základných a stredných škôl je nedostatočná 28.01.2013

Finančné vzdelávanie, Viac ako peniaze - Tlačová sprava - Finančná gramotnosť žiakov základných a stredných škôl je nedostatočná. Zo 4000 testovaných žiakov základných a stredných škôl zapojených do projektu Viac ako peniaze iba 4 % vyriešilo vstupný test úspešne. viac...

Finančná gramotnosť Slovákov je na úrovni 68% 09.10.2012

Finančné vzdelávanie, Viac ako peniaze - Tlačová správa - Široká verejnosť si môže otestovať svoju finančnú gramotnosť do 30. novembra 2012 na stránke vzdelávacieho projektu VIAC AKO PENIAZE. Úroveň finančnej gramotnosti testovaných Slovákov je zatiaľ na úrovni 68%. viac...

Všetky aktuality