Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English
 
 
 
 

Finačné vzdelávanie

Slovenská banková asociácia

tipy

Viete, že...

... takmer 75 % platobných kariet vydaných bankami na Slovensku je debetných ?
 abc

Slovník bankových pojmov

Nerozumiete bankovýcm pojmom? Nie ste si istý výkladom slova uvedeného v zmluve? Využite jedinečný výkladový slovník bankových pojmov na slovenskom webe. Viac...    

Otestujte svoje znalosti vo finančnej oblasti

všeobecný kvíz

euro kvíz

 

Finančná gramotnosť na Slovensku

Pozrite si výsledky prieskumu Slovenskej bankovej asociácie k probleamtike finančnej gramotnosti a finančého vzdelávania, ktorý sa uskutočnil v roku 2007. Viac...

 

 

 

 

Aktuality

Dostatočnú finančnú gramotnosť má iba 6 % žiakov 21.10.2014

Finančné vzdelávanie, Viac ako peniaze - Tlačová správa - Väčšina žiakov na základných a stredných školách dostáva vreckové a 75 % žiakov si sporí. Úroveň ich finančných znalostí je však veľmi nízka. Poukázali na to výsledky vstupného testu v rámci vzdelávacieho programu Viac ako peniaze, ktorý úspešne vyriešilo iba 6 %. viac...

Finančná gramotnosť žiakov základných a stredných škôl je nedostatočná 28.01.2013

Finančné vzdelávanie, Viac ako peniaze - Tlačová sprava - Finančná gramotnosť žiakov základných a stredných škôl je nedostatočná. Zo 4000 testovaných žiakov základných a stredných škôl zapojených do projektu Viac ako peniaze iba 4 % vyriešilo vstupný test úspešne. viac...

Finančná gramotnosť Slovákov je na úrovni 68% 09.10.2012

Finančné vzdelávanie, Viac ako peniaze - Tlačová správa - Široká verejnosť si môže otestovať svoju finančnú gramotnosť do 30. novembra 2012 na stránke vzdelávacieho projektu VIAC AKO PENIAZE. Úroveň finančnej gramotnosti testovaných Slovákov je zatiaľ na úrovni 68%. viac...

Všetky aktuality