Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Iniciatíva dočasného nevyberania poplatky za vklad hotovosti na vlastný účet

Posedná aktualizácia: 15.02.2013

Banky dlhodobo podporujú všetky iniciatívy a opatrenia na zlepšenie výberu DPH, preto privítali návrh zákona o obmedzení platieb v hotovosti, ktorý by mal vstúpiť do účinnosti v januári 2013. V snahe vyjsť v ústrety klientom a pripomienkam ministerstiev k návrhu predmetného zákona Zhromaždenie členov SBA na svojom zasadnutí 26.9.2012 vyzvalo svojich členov, aby nevyberali poplatky za vklad hotovosti na vlastný účet pre spotrebiteľov a živnostníkov za nasledovných podmienok: 

 • po dobu 6 mesiacov, a to od 1. 12. 2012 do 31. 5.2013;
 • bez zníženia počtu pobočiek, na ktorých budú prijímať vklady; 
 • bez vyberania akýchkoľvek iných poplatkov za vklad na vlastný účet realizovaný na pobočkách;

   

Členovia akceptujúci výzvu

 1. Citibank
 2. ČSOB
 3. ČSOB stavebná sporiteľňa
 4. J&T Banka
 5. Oberbank
 6. OTP Banka Slovensko
 7. Poštová banka
 8. Privatbanka
 9. Sberbank Slovensko
 10. Slovenská sporiteľňa
 11. Tatra banka
 12. UniCredit Bank Slovakia
 13. VÚB BANKA

Členovia, ktorí hotovostné operácie pre daných klientov neposkytujú

 1. AXA Bank Europe
 2. Banco Mais
 3. BKS Bank
 4. BRE Bank
 5. Commerzbank
 6. ING bank
 7. Komerční banka
 8. Prvá stavebná sporiteľňa
 9. Slovenská záručná a rozvojová banka
 10. The Royal Bank of Scotland
 11. Wüstenrot, stavebná sporiteľňa
 12. Eximbanka
 13. ZUNO BANK