Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English
 
 
 
 

Presun účtov

Viete, že svoju banku dnes môžete zmeniť oveľa jednoduchšie? Slovenská banková asociácia pripravila pravidlá pre Presun účtov, ktoré bežným spotrebiteľom zjednodušia prenos účtu z pôvodnej banky do novej. Tieto pravidlá Vám umožnia presunúť trvalé príkazy a inkasá na nový účet tak, aby ste museli pôvodnú banku navštevovať čo najmenej.

Upozornenie !

Nakoľko novela zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 15. 3. 2016 zavádza zákonný presun účtu, SBA rozhodla o zrušení súčasného dobrovoľného presunu účtov k 14. 3. 2016. Spotrebitelia budú môcť po tomto dátume využívať zákonný presun účtov.

 

Informácie pre banky – členov SBA