Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English
 
 
 
 

Bankový sektor

Slovenský bankový sektor, ktorý reprezentuje  25 komerčných bánk sa v posledných rokoch výraznou mierou podieľa na ekonomickom raste krajiny.