Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English
 
 
 
 

Analýzy SBA

Vytváranie prehľadov, analýz, rovnako ako zber údajov a informácií sú jednou zo základných činností Slovenskej bankovej asociácie. Tieto aktivity sú primárne určené pre členov SBA a vytvárajú podporu pri rozhodnutiach výkonného riaditeľa, Prezídia a Zhromaždenia asociácie.

Prehľady a analýzy sa obsahovo zameriavajú predovšetkým na aktuálne témy z bankovej a finančnej oblasti. Pre širokú verejnosť asociácia okrem iného pripravuje pravidelné prehľady o vývoji slovenského bankového sektora, ich porovnania so zahraničím a monitoring ročných nákladov na vedenie bežných účtov .

Aktuality

Štatistika kariet za rok 2016 20.02.2017

Analýzy a štatistika - V roku 2016 sa počet platobných kariet vydaných bankami zvýšil o takmer 200 tisíc na 5,5 mil. kusov. Najväčší podiel tvorili debetné karty, vydané k bežným účtom (84%), nasledované kreditnými kartami (14 % ) a predplatenými kartami (2 %). viac...

Hospodárenie sektora - jún 2016 01.08.2016

Analýzy a štatistika - Zisk bankového sektora v prvom polroku 2016 dosiahol 424 mil. EUR a medziročne sa zvýšil o 19,9%. Významný pozitívny (jednorázový) vplyv na ziskovosť mal predaj podielov VISA Europe spoločnosti VISA inc. viac...

Hospodárenie sektora - december 2015 29.01.2016

Analýzy a štatistika - Najväčší pozitívny vplyv na hospodárení bánk v roku 2015 mali jednorazové faktory, ako je nižšia tvorba opravných položiek a rezerv a pokles bankového odvodu. Naopak negatívne ovplyvnili ziskovosť nižšie čisté úrokové príjmy. viac...

Všetky aktuality