Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English
 
 
 
 

Analýzy SBA

Vytváranie prehľadov, analýz, rovnako ako zber údajov a informácií sú jednou zo základných činností Slovenskej bankovej asociácie. Tieto aktivity sú primárne určené pre členov SBA a vytvárajú podporu pri rozhodnutiach výkonného riaditeľa, Prezídia a Zhromaždenia asociácie.

Prehľady a analýzy sa obsahovo zameriavajú predovšetkým na aktuálne témy z bankovej a finančnej oblasti. Pre širokú verejnosť asociácia okrem iného pripravuje pravidelné prehľady o vývoji slovenského bankového sektora, ich porovnania so zahraničím a monitoring ročných nákladov na vedenie bežných účtov .

Aktuality

Hospodárenie sektora - jún 2018 31.07.2018

Analýzy a štatistika - Podľa výsledkov zverejnených Národnou bankou Slovenska zisk bankového sektora v prvom polroku 2018 klesol medziročne o 3,3% na úroveň 338,3 mil. EUR. viac...

Hospodárenie sektora - marec 2018 30.04.2018

Analýzy a štatistika - Podľa výsledkov zverejnených Národnou bankou Slovenska zisk bankového sektora v prvom kvartáli 2018 vzrástol medziročne o 2,8% na úroveň 169,5 mil. EUR. viac...

Hospodárenie sektora - december 2017 01.02.2018

Analýzy a štatistika - Podľa predbežných výsledkov zverejnených Národnou bankou Slovenska zisk bankového sektora v roku 2017 medziročne klesol o 17,5 % na úroveň 612 mil. EUR. viac...

Všetky aktuality