Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English
 
 
 
 

Analýzy SBA

Vytváranie prehľadov, analýz, rovnako ako zber údajov a informácií sú jednou zo základných činností Slovenskej bankovej asociácie. Tieto aktivity sú primárne určené pre členov SBA a vytvárajú podporu pri rozhodnutiach výkonného riaditeľa, Prezídia a Zhromaždenia asociácie.

Prehľady a analýzy sa obsahovo zameriavajú predovšetkým na aktuálne témy z bankovej a finančnej oblasti. Pre širokú verejnosť asociácia okrem iného pripravuje pravidelné prehľady o vývoji slovenského bankového sektora, ich porovnania so zahraničím a monitoring ročných nákladov na vedenie bežných účtov .

Aktuality

Hospodárenie sektora - september 2017 31.10.2017

Analýzy a štatistika - Za prvých deväť mesiacov tohto roka zisk bánk na Slovensku dosiahol úroveň 494 mil. EUR a v medziročnom porovnaní sa znížil o 12 %. Hlavným dôvodom poklesu zisku je najmä vysoká porovnávacia báza za minulý rok 2016. V tom období výsledky bánk výrazne pozitívne ovplyvnil predaj akcií VISA Europe a príjem z dividend. viac...

Hospodárenie sektora - jún 2017 01.08.2017

Analýzy a štatistika - Čistý zisk sektora za prvý polrok 2017 dosiahol úroveň 350,206 mil. EUR a medziročne klesol o 17,8 % (-76 mil. EUR). Hlavným dôvodom je najmä vysoká porovnávacia báza za 1. polrok 2016. V tom období zisk bankového sektora výrazne pozitívne ovplyvnil predaj akcií VISA Europe a príjem dividend od dcérskych spoločností. viac...

Hospodárenie sektora - marec 2017 28.04.2017

Analýzy a štatistika - Zisk bankového sektora v prvom kvartáli tohto roka dosiahol úroveň 165 mil. EUR, keď medziročne stúpol o 21,2 %. Hospodárenie bánk pozitívne ovplyvnila najmä nižšia tvorba opravných položiek a rezerv. viac...

Všetky aktuality