Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English
 
 
 
 

KDB Bank Europe Ltd., pobočka zahraničnej banky,

 

Základné údaje

Charakteristika:

  • pobočka zahraničnej banky,
  • riadny člen Slovenskej bankovej asociácie

Adresa: Obchodná 2, 811 06 Bratislava

Web:  sk.kdbbank.eu/

Identifikačný kód banky:  8430

BIC kód banky: KDBHSA