Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English
 
 
 
 

BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky

Základné údaje

Charakteristika:

  • pobočka rakúskej skupiny 3-banken Gruppe
  • riadny člen Slovenskej bankovej asociácie

Adresa: Pribinova 4, 811 09 Bratislava, Slovakia

Web: www.bksbank.sk

Identifikačný kód banky: 8420

BIC: BKSB SKBX