Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English
 
 
 
 

Fio Banka, a.s., pobočka zahraničnej banky

Základné údaje

Charakteristika:

  • pobočka zahraničnej banky,
  • nie je členom Slovenskej bankovej asociácie,

Adresa: Kollárovo námestie 15, 811 06 Bratislava,

Web:  www.fio.sk

Identifikačný kód banky: 8330

BIC kód banky: FIOZSA