Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English
 
 
 
 

mBank SA, pobočka zahraničnej banky

Základné údaje

Charakteristika:

  • pobočka zahraničnej banky mBank
  • riadny člen Slovenskej bankovej asociácie

Adresa:Pribinova 10, 811 09 Bratislava

Web: www.mbank.sk

Identifikačný kód banky:8360

BIC: BREXSKBX