Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English
 
 
 
 

ZUNO BANK AG, pobočka zahraničnej banky

Základné údaje

Charakteristika:

  • pobočka zahraničnej banky,
  • online banka,
  • riadny člen Slovenskej bankovej asociácie,

Adresa: Digital Park II, Eisteinova 23, 851 01 BA,

Web:  www.zuno.sk

Identifikačný kód banky: 8410

BIC kód banky: RIDBSKBX