Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Štatistika

Individuálne výsledky za rok 2007 podľa medzinárodných účtovných štandardov

v mil. Sk bilančná suma úvery klientom (netto) záväzky voči klientom čistý zisk
ABN AMRO Bank 12299 3233 196 13
CALYON BANK 21728 7515 8128 93
Citibank 33345 17002 22005 448
Commerzbank 9090 4188 1929 22
ČSOB 171250 59512 65895 1131
ČSOB stavebná sporiteľňa 6508 2472 5723 23
Dexia banka Slovensko 70466 38012 49550 408
HSBC Bank 16737 6982 7166 -21
ING bank 85726 13252 21746 369
Istrobanka 41034 24317 24350 187
J&T Banka 13602 12712 8494 158
Komerční banka Bratislava 9164 5158 4441 73
OTP Banka Slovensko 48842 30413 30123 347
Poštová banka 34658 10939 29436 635
Privatbanka 9627 4822 6608 54
Prvá stavebná sporiteľňa 54481 45673 44108 821
Slovenská sporiteľňa 296987 146947 230250 4127
Slovenská záručná a rozvojová banka 15967 8712 19 154
Tatra banka 252149 137788 186560 3181
UniCredit Bank Slovakia 135352 80055 77015 1627
VOLKSBANK Slovensko 38779 26306 29590 314
VÚB BANKA 275140 119931 205137 3500
Wüstenrot, stavebná sporiteľňa 9072 5882 7164 95