Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English
 
 
 
 

Kontakty

Slovenská banková asociácia

Rajská 15/A
811 08 Bratislava 1
Slovakia

Tel: 00421 / 2 / 57 205 301

IČO: 30 813 182
DIČ: 20 20 80 99 78
DIČ DPH: SK 2020809978

Kontakty pre médiá:

Diana Brodnianska

tel.: 00421 2 5720 5314
mobil.: 

 

Bankový ombudsman

Rajská 15/A
811 08 Bratislava 1
Slovakia

Tel: 00421 / 2 / 57 205 309

 

Stály rozhodcovský súd SBA

Kancelária SRS - podateľňa

Rajská 15/A
81108 Bratislava
tel:00421 / 2 / 57205311

ostatné kontakty SRS