Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English
 
 
 
 

Kontakty

Slovenská banková asociácia

Mýtna 48, Blumental Offices I,
811 07 Bratislava

Tel: 00421 / 2 / 57 205 301

IČO: 30 813 182
DIČ: 20 20 80 99 78
DIČ DPH: SK 2020809978

Kontakty pre médiá:

Diana Brodnianska

tel.: 00421 2 5720 5314
mobil.: 

 

Inštitút ARS 


Mýtna 48, Blumental Offices I,
811 07 Bratislava

Tel: 00421 / 2 / 57 205 309

 

Stály rozhodcovský súd SBA


Mýtna 48, Blumental Offices I,
811 07 Bratislava

tel:00421 / 2 / 57205311
srs@sbaonline.sk