Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English
 
 
 
 
 

Bankový ombudsman

Bankový ombudsmanje nezávislý orgán zriadený po vzore Nemecka a Poľska Slovenskou bankovou asociáciou. Jeho úlohou je monitorovanie a vyhodnocovanie podnetov spotrebiteľov a mimosúdne riešenie sporov medzi bankami a ich klientmi. Služby bankového ombudsmana sú pre klienta bezplatné.

Viac informácií o bankovom ombudsmanovi.