Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Odborné komisie

Odborné komisie tvoria poradné orgány Prezídiavýkonného riaditeľa SBA a pokrývajú rôzne oblasti bankového podnikania. Vedením Odborných komisií je po schválení Prezídia SBA, predseda komisie. Členovia Odborných komisií si môžu vytvoriť stále alebo dočasné Pracovné skupiny. V súčasnosti v 10 komisiách SBA pôsobí viac ako 200 obdorníkov z bankovej praxe.

Komisia pre bankové účtovníctvo

Komisia pre bankovú reguláciu

Komisia pre finančný trh

Komisia pre oblasť daní

Komisia pre platobné karty

Komisia pre platobný a zúčtovací styk a platobné inštrumenty

Komisia pre právne a podnikateľské prostredie

Komisia pre zamestnávateľské záležitosti

Komisia pre spotrebiteľské záležitosti

Komisia pre bezpečnosť bánk a finančných operácií

Projekt SEPA