Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English
 
 
 
 

Stanovy SBA

Stanovy SBA predstavujú základný dokument, ktorý upravuje organizáciu, činnosť a riadenie asociácie. Stanovy asociácie a ich prípadne zmeny schvaľuje Zhromaždenie členov SBA.

 

 

Dokumenty na stiahnutie:

Stanovy Slovenskej bankovej asociácie (pdf)