Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English
 
 
 
 

Tím SBA


Výkonná riaditeľka SBA

Milena Koreňová
tel: +421 2 57205301
mail:   

Milena Koreňová väčšinu svojho profesného života pôsobila v bankovom sektore. Pred príchodom do SBA zastávala pozíciu riaditeľky odboru riadenia rizika Medzinárodnej investičnej banky so sídlom v Moskve. V rokoch 2005 - 2010 ako členka Bankovej rady Národnej banky Slovenska (NBS) bola poverená riadením oblasti platobného styku a peňažného obehu. V tomto období sa podieľala na úspešnom zavedení spoločnej euromeny a  SEPA (Jednotnej platobnej oblasti v eurách) na Slovensku.

 

Zástupca výkonného riaditeľa SBA

Martin Gajdoš
tel: +421 2 57205312
mail:
Martin Gajdoš spolupracuje s Komisiou pre právne a podnikateľské prostredie.

 

Diana Brodnianska
tel: +421 2 57205314
mail: 
PR Manažér

 

Eva Horváthová
tel: +421 2 57205302
mail: 
Spolupracuje s Komisiou pre platobné karty a Komisiou pre platobný a zúčtovací styk

 

Juraj Jánošík
tel: +421 2 57205311
mail:
Pôsobí v SBA od apríla 2003 ako právnik a tajomník SRS. Podieľal sa na projekte verifikácie dát v Sociálnej poisťovni, na projekte bankového registra úverov a záruk, na projekte analýzy rizík bankový pobočiek a iných. Momentálne pôsobí okrem iného ako projektový manažér softvérovej podpory SRS a spolupracuje pri implementácii 3. AML smernice do slovenského právneho poriadku. Na portáli SBAonline.sk vedie projekt E-bankingStály rozhodcovský súd.Marcel Laznia
tel: +421 2 57205304
mail:
Okrem analýz bankového sekotra sa podieľal aj na tvorbe Monitoringu bežných účtov v krajinách V4 a na projekte prieskumu finančnej gramotnosti. V minulosti spolupracoval aj s Komisiou pre bankovú reguláciu pri implementácii nových regulačných pravidiel a koordinoval tvorbu webovej prezentácie SBA a SBAplus.

 

Iveta Orbánová
tel: +421 2 57205308
mail:
Nastúpila do SBA z bankového sektoru. V minulosti sa podieľala na projekte euro a zaoberala sa aj problematikou finančných trhov. Spolupracuje s Komisiou pre bankové účtovníctvo a Komisiou pre oblasť daní.    
Peter Trúchly
tel: +421 2 57205306
mail:
V SBA pôsobí od roku 2007. Spolupracuje s Komisiou pre bankovú reguláciu pri implementácii nových regulačných pravidiel a s Komisiou pre finančný trh, ktorej najvýznamnejšiu časť pracovnej agendy tvorí projekt MiFID. Na portáli SBAonline.sk vedie projekt Basel 2.

 Účtovné oddelenie

Petra  Vrábelová,
tel: + 421 2 57205316
mail: petra.vrabelova@sbaonline.sk

 

Sekretariát výkonného riaditeľa

Ivana Čičmanová,
tel: + 421 2 57205301
mail:

 

Sekretariát Stáleho rozhodcovského súdu

tel: + 421 2 57205311 
mail: srs@sbaonline.sk