Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Vláda SR vo februári 2009 podpisom memoranda o spolupráci s bankovým sektorom verejne deklarovala, že bude zabezpečovať podmienky pre efektívne fungovanie bankového sektora. Návrh dodatočného zdanenie už raz zdanených ziskov bánk považujeme za nesystémové a nebezpečné opatrenie, ktoré môže v čase finančnej krízy ohroziť stabilitu bankového sektora, prípadne stabilitu celého hospodárstva. Podobné opatrenia destabilizujú podnikateľské prostredie, zneisťujú potenciálnych investorov, čo v čase hospodárskej krízy môže mať negatívny vplyv aj na zamestnanosť. Opatrenie by vytvorilo priestor pre zvýšenie rizika prípadných negatívnych dopadov finančnej krízy na sektor a na klientov bánk.