Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Aktuality zo sektora

Strana: [1]  [2]  [3] 

Skupina VÚB ukončila polrok so ziskom 61,5 mil. EUR 30.07.2009

Skupina VÚB, člen medzinárodnej bankovej skupiny Intesa Sanpaolo, zaznamenala v prvom polroku 2009 konsolidovaný prevádzkový zisk vo výške 134,1 mil. EUR a čistý zisk vo výške 61,5 mil. EUR. Úverové portfólio skupiny vzrástlo medziročne o 13,6% na 5,8 mld. EUR. viac...

Čistý zisk Tatra banky za polrok 2009 vo výške 46,7 mil. EUR 30.07.2009

Čistý zisk Tatra banky za prvý polrok roku 2009 dosiahol 46,7 mil. EUR a v súlade s predpokladmi bol o 23,6 % nižší ako v porovnateľnom období minulého roka. viac...

SLSP dosiahla prevádzkový zisk 108 mil. EUR 30.07.2009

Slovenská sporiteľňa dosiahla k 30. júnu 2009 podľa medzinárodných účtovných štandardov prevádzkový zisk 108 miliónov eur. viac...

Unicredit Bank: Hospodárske výsledky banky za rok 2008 18.03.2009

UniCredit Bank Slovakia a. s. zvýšila medziročne zisk po zdanení o 32,9 %, dosiahnutá hodnota za rok 2008 je 2 162 mil. Sk (71,8 mil. EUR) viac...

J&T banka Slovensko si udržala rast 13.03.2009

J&T BANKA, a.s. pobočka zahraničnej banky Bratislava, dosiahla aj napriek situácii na trhoch mierny medziročný nárast zisku. Uplynulý rok uzavrela so ziskom pred zdanením 200,9 mil. Sk, čo oproti roku 2007 predstavuje nárast o 5 mil. Sk. Vyplýva to z predbežných, neauditovaných výsledkov podľa medzinárodných štandardov pre účtovné výkazníctvo. viac...

Hospodárske výsledky ISTROBANKY za rok 2008 13.03.2009

K 31. decembru 2008 dosiahla ISTROBANKA bilančnú sumu vo výške 36,7 mld. Sk. Celkovo poskytla svojim klientom úvery v hodnote 24,5 mld. Sk. Objem vkladov k 31. decembru minulého roka predstavoval 21,9 mld. Sk. Napriek rastu výnosov ISTROBANKA za rok 2008 vykázala podľa medzinárodných účtovných štandardov (IFRS) záporný hospodársky výsledok v objeme 337,9 mil. Sk. Dôvodom vykázania účtovnej straty bola harmonizácia účtovnej metodológie s metodológiou skupiny KBC v súvislosti s fúziou s ČSOB viac...

ČSOB upevnila svoju pozíciu na retailovom trhu 10.03.2009

V minulom roku ČSOB upevnila svoju pozíciu na retailovom bankovom trhu s nárastom vkladov o 66 %. Úspech podčiarkuje aj nárast počtu klientov o takmer 25 tisíc, celkovo tak má v súčasnosti ČSOB banka 247 tisíc klientov. Výrazné tempo rastu zaznamenali aj úvery na bývanie viac...

Zisk VOLKSBANK Slovensko na konci roku 2008 317 mil. SKK 06.03.2009

VOLKSBANK Slovensko, a. s., dosiahla k 31.12.2008 čistý zisk vo výške 317 mil. SKK, čo predstavuje medziročný nárast o 11,5 % . Celkové aktíva k uvedenému termínu dosiahli hodnotu 46, 1 mld. SKK, čo znamená medziročné zvýšenie o 19,51 %. viac...

VÚB: Objem úverov skupiny VÚB vlani vzrástol o 31% 05.03.2009

Podľa auditovaných finančných výkazov vytvorila skupina VÚB v roku 2008 konsolidovaný prevádzkový zisk vo výške 253 mil. EUR a čistý zisk vo výške 168,5 mil. EUR, čo je medziročne o 25%viac. Najzaujímavejší nárast zaznamenalo úverové portfólio skupiny, ktoré vzrástlo o 31,3% na 5,7 mld. EUR. Celkovo sa skupine VÚB podarilo v minulom roku získať viac ako 165 tisíc nových klientov. viac...

SLSP: Novým generálnym riaditeľom je Jan Rollo 02.03.2009

Jan Rollo (43) sa 1. marca stal novým predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Slovenskej sporiteľne. viac...