Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Aktuality

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14] 

Hospodárenie sektora - marec 2017 28.04.2017

Zisk bankového sektora v prvom kvartáli tohto roka dosiahol úroveň 165 mil. EUR, keď medziročne stúpol o 21,2 %. Hospodárenie bánk pozitívne ovplyvnila najmä nižšia tvorba opravných položiek a rezerv. viac...

Štatistika kariet za rok 2016 20.02.2017

Analýzy a štatistika - V roku 2016 sa počet platobných kariet vydaných bankami zvýšil o takmer 200 tisíc na 5,5 mil. kusov. Najväčší podiel tvorili debetné karty, vydané k bežným účtom (84%), nasledované kreditnými kartami (14 % ) a predplatenými kartami (2 %). viac...

Hospodárenie sektora - december 2016 31.01.2017

Podľa predbežných neauditovaných výsledkov zisk bankového sektora v roku 2016 vďaka jednorazovým efektom dosiahol 750 mil. EUR a medziročne sa zvýšil o 23,8 %. Významný pozitívny vplyv mal aj predaj podielov VISA Europe spoločnosti VISA inc. viac...

Hospodárenie sektora - september 2016 02.11.2016

Zisk bankového sektora za prvých 9 mesiacov tohto roka dosiahol 561 mil. EUR a medziročne sa zvýšil o 6,4 %. Významný pozitívny vplyv mal predaj podielov VISA Europe spoločnosti VISA inc. viac...

Hospodárenie sektora - jún 2016 01.08.2016

Analýzy a štatistika - Zisk bankového sektora v prvom polroku 2016 dosiahol 424 mil. EUR a medziročne sa zvýšil o 19,9%. Významný pozitívny (jednorázový) vplyv na ziskovosť mal predaj podielov VISA Europe spoločnosti VISA inc. viac...

SEPA: Aktualizácia národného štandardu XML výpisov 01.07.2016

SEPA - Pracovná skupina pre XML výpisy v rámci Slovenskej Bankovej Asociácie ukončila aktualizáciu jednotného národného formátu XML výpisu, ktorý klientom sprehľadní a uľahčí automatizované spracovanie bankových výpisov v účtovných systémoch. Verzia 2.4 bude platná od 1.3.2017. viac...

Hospodárenie sektora - marec 2016 29.04.2016

Zisk bankového sektora sa v prvom štvrťroku 2016 znížil o 18,2% na 136 mil. EUR. Negatívne ziskovosť ovplyvnili klesajúce úrokové výnosy. viac...

Hospodárenie sektora - december 2015 29.01.2016

Analýzy a štatistika - Najväčší pozitívny vplyv na hospodárení bánk v roku 2015 mali jednorazové faktory, ako je nižšia tvorba opravných položiek a rezerv a pokles bankového odvodu. Naopak negatívne ovplyvnili ziskovosť nižšie čisté úrokové príjmy. viac...

Téma: Možné dôsledky cenovej regulácie poplatku za predčasné splatenie hypotéky 14.01.2016

Analýzy a štatistika - V decembri 2015 parlament schválil cenovú reguláciu poplatku za predčasné splatenie úverov na bývanie mimo výročia fixácie.
Poslaneckému návrhu nepredchádzala odborná diskusia a navrhovatelia nepredložili ani analýzu dopadov takejto regulácie. V tejto Téme sme sa rozhodli ukázať, akú podobu mohla mať dopadová štúdia. viac...

Hospodárenie sektora - september 2015 30.10.2015

Analýzy a štatistika - Rast úverovania, zníženie bankového odvodu a nižšie tempo tvorby opravných položiek ovplyvnili hospodárenie bankového sektora počas prvých 9 mesiacov tohto roka. viac...