Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Aktuality

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14] 

Hospodárenie sektora - september 2017 31.10.2017

Analýzy a štatistika - Za prvých deväť mesiacov tohto roka zisk bánk na Slovensku dosiahol úroveň 494 mil. EUR a v medziročnom porovnaní sa znížil o 12 %. Hlavným dôvodom poklesu zisku je najmä vysoká porovnávacia báza za minulý rok 2016. V tom období výsledky bánk výrazne pozitívne ovplyvnil predaj akcií VISA Europe a príjem z dividend. viac...

Hospodárenie sektora - jún 2017 01.08.2017

Analýzy a štatistika - Čistý zisk sektora za prvý polrok 2017 dosiahol úroveň 350,206 mil. EUR a medziročne klesol o 17,8 % (-76 mil. EUR). Hlavným dôvodom je najmä vysoká porovnávacia báza za 1. polrok 2016. V tom období zisk bankového sektora výrazne pozitívne ovplyvnil predaj akcií VISA Europe a príjem dividend od dcérskych spoločností. viac...

Hospodárenie sektora - marec 2017 28.04.2017

Analýzy a štatistika - Zisk bankového sektora v prvom kvartáli tohto roka dosiahol úroveň 165 mil. EUR, keď medziročne stúpol o 21,2 %. Hospodárenie bánk pozitívne ovplyvnila najmä nižšia tvorba opravných položiek a rezerv. viac...

Štatistika kariet za rok 2016 20.02.2017

Analýzy a štatistika - V roku 2016 sa počet platobných kariet vydaných bankami zvýšil o takmer 200 tisíc na 5,5 mil. kusov. Najväčší podiel tvorili debetné karty, vydané k bežným účtom (84%), nasledované kreditnými kartami (14 % ) a predplatenými kartami (2 %). viac...

Hospodárenie sektora - december 2016 31.01.2017

Podľa predbežných neauditovaných výsledkov zisk bankového sektora v roku 2016 vďaka jednorazovým efektom dosiahol 750 mil. EUR a medziročne sa zvýšil o 23,8 %. Významný pozitívny vplyv mal aj predaj podielov VISA Europe spoločnosti VISA inc. viac...

Štandard pre elektronickú fakturáciu 16.11.2016

SEPA - Komisia pre platobný a zúčtovací styk a platobné inštrumenty schválila štandard pre elektronickú fakturáciu, ktorý popisuje rozhranie pre zasielanie e-faktúr koncovým spotrebiteľom do aplikácií elektronického bankovníctva viac...

Hospodárenie sektora - september 2016 02.11.2016

Zisk bankového sektora za prvých 9 mesiacov tohto roka dosiahol 561 mil. EUR a medziročne sa zvýšil o 6,4 %. Významný pozitívny vplyv mal predaj podielov VISA Europe spoločnosti VISA inc. viac...

Hospodárenie sektora - jún 2016 01.08.2016

Analýzy a štatistika - Zisk bankového sektora v prvom polroku 2016 dosiahol 424 mil. EUR a medziročne sa zvýšil o 19,9%. Významný pozitívny (jednorázový) vplyv na ziskovosť mal predaj podielov VISA Europe spoločnosti VISA inc. viac...

SEPA: Aktualizácia národného štandardu XML výpisov 01.07.2016

SEPA - Pracovná skupina pre XML výpisy v rámci Slovenskej Bankovej Asociácie ukončila aktualizáciu jednotného národného formátu XML výpisu, ktorý klientom sprehľadní a uľahčí automatizované spracovanie bankových výpisov v účtovných systémoch. Verzia 2.4 bude platná od 1.3.2017. viac...

Hospodárenie sektora - marec 2016 29.04.2016

Zisk bankového sektora sa v prvom štvrťroku 2016 znížil o 18,2% na 136 mil. EUR. Negatívne ziskovosť ovplyvnili klesajúce úrokové výnosy. viac...