Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Aktualizácia národného štandardu XML výpisov

02.03.2018 - SEPA

Pracovná skupina pre XML výpisy v rámci Slovenskej Bankovej Asociácie ukončila aktualizáciu jednotného národného formátu XML výpisu, ktorý klientom sprehľadní a uľahčí automatizované spracovanie bankových výpisov v účtovných systémoch. Verzia 2.5 bude platná od 1.11.2018.

Dokumenty na stiahnutie:

XMLStatement_SK_v2.5_2018 (docx)

Zmeny vo verzii 2.5 (docx)

Súvisiace správy