Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Hospodárenie sektora - jún 2017

01.08.2017 - Analýzy a štatistika

Čistý zisk sektora za prvý polrok 2017 dosiahol úroveň 350,206 mil. EUR a medziročne klesol o 17,8 % (-76 mil. EUR).

Hlavným dôvodom je najmä vysoká porovnávacia báza za 1. polrok 2016. V tom období zisk bankového sektora výrazne pozitívne ovplyvnil predaj akcií VISA Europe a príjem dividend od dcérskych spoločností. V tomto roku už takéto silné pozitívne efekty neboli, a preto prevládli pokračujúce negatívne trendy, najmä pokles úrokových príjmov (medziročný pokles o 2,4%, resp. -21 mil. EUR).

Najväčší negatívny vplyv na ziskovosť mal príjem z obchodovania s cennými papiermi (medziročný pokles o 50,5%, resp. -77 mil. EUR) a nižšie dividendové príjmy (medziročný pokles o 62,4%, resp. -20,9 mil. EUR ).

 

Dokumenty na stianutie:

hospodárenie sektora jún 2017 (pdf)