Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Hospodárenie sektora - jún 2018

31.07.2018 - Analýzy a štatistika

Podľa výsledkov zverejnených Národnou bankou Slovenska zisk bankového sektora v prvom polroku 2018 klesol medziročne o 3,3% na úroveň 338,3 mil. EUR.

Pozitívny vplyv na ziskovosť mali čisté úrokové výnosy (+1,9%) a čisté výnosy z poplatkov a provízií (+6,2%). Čisté úrokové výnosy vrástli o viac ako 16 mil. EUR vďaka výnosom z poskytnutých úverov. Výnosy z finančných operácií klesli o 18%.

Najväčší negatívny vplyv na ziskovosť mala čistá tvorba opravných položiek, ktorá sa medziročne zvýšila o 47,6% resp. o26,1 mil. EUR. Položka čistá tvorba rezerv a opravných položiek sa tak zvýšila o 29%. Prevádzkový zisk pred tvorbou opravných položiek ostal na nezmenenej hodnote 508 mil. EUR.

Stav úverov medziročne stúpol o 9,8 %, najmä pod vplyvom úverov pre obyvateľov (+12,3%). V júni suma nových úverov na bývanie dosiahla hodnotu 1,1 mld. EUR, čo je historicky tretí najvyšší objem poskytnutých úverov na bývanie. Od začiatku tak objem týchto úverov stúpol medziročne o 13,4%.

Úrokové sadzby na nové úvery na bývanie klesli na 1,51 % a sadzby spotrebiteľských úverov dosiahli 8,45%.

Dokumenty na stianutie:

hospodárenie sektora jún 2018 (pdf)