Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Hospodárenie sektora - marec 2018

30.04.2018 - Analýzy a štatistika

Podľa výsledkov zverejnených Národnou bankou Slovenska zisk bankového sektora v prvom kvartáli 2018 vzrástol medziročne o 2,8% na úroveň 169,5 mil. EUR.

Pozitívny vplyv na ziskovosť mali predovšetkým výnosy z finančných operácii (+ 56%, resp. 15,14 mil. EUR). Mierne vzrástli aj čisté výnosy z poplatkov a provízií (+4,8 %) a po dlhšom období aj čisté úrokové výnosy (+0,9 %).

Najväčší negatívny vplyv na ziskovosť mala čistá tvorba opravných položiek a rezerv, ktorá sa medziročne zvýšila 67 %, resp. o 11,58 mil. EUR.

Stav úverov medziročne stúpol o 9,8 %, najmä pod vplyvom úverov pre obyvateľov (+12,4 %). Celkový stav úverov podnikom sa zvýšil o 5,7%. Suma novo poskytnutých spotrebiteľských úverov sa medziročne znížila o 2,85% a objem nových úverov na bývanie klesol o viac ako 6 %.

Úrokové sadzby na nové spotrebiteľské úvery medziročne klesli na 8,69 % a úverov na bývanie na 1,64 %. Podiel zlyhaných úverov sa znížil v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka na 3,74 %.

Dokumenty na stianutie:

hospodárenie sektora marec 2018 (pdf)