Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Hospodárenie sektora - september 2017

31.10.2017 - Analýzy a štatistika

Za prvých deväť mesiacov tohto roka zisk bánk na Slovensku dosiahol úroveň 494 mil. EUR a v medziročnom porovnaní sa znížil o 12 %. Hlavným dôvodom poklesu zisku je najmä vysoká porovnávacia báza za minulý rok 2016. V tom období výsledky bánk výrazne pozitívne ovplyvnil predaj akcií VISA Europe a príjem z dividend.

Najväčší negatívny vplyv na ziskovosť mal príjem z obchodovania z cennými papiermi a pokles čistých úrokových výnosov súvisiaci s prostredím nízkych úrokových sadzieb. Pozitívne na ziskovosť vplývali nižšie prevádzkové náklady a nižšia tvorba rezerv a opravných položiek.

Stav úverov medziročne stúpol o 11 %, najmä pod vplyvom úverov pre spotrebiteľov. Kým suma novo poskytnutých spotrebiteľských úverov sa pohybovala na úrovni minulého roka, objem nových úverov na bývanie klesol o takmer 23 %. Úrokové sadzby na nové spotrebiteľské úvery medziročne klesli o 1,51 percentuálneho bodu na 8,7 % a úverov na bývanie o 0,12 p. b. na 1,83 %. Podiel zlyhaných úverov sa znížil v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka na 4,03 %.

 

Dokumenty na stianutie:

hospodárenie sektora september 2017 (pdf)