Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Kvíz: Otestujte svoju finančnú gramotnosť

08.11.2007 - Finančné vzdelávanie

Slovenská banková asociácia zrealizovala prieskum finančnej gramotnosti klientov slovenských bánk. Respondenti z 10 položených otázok odpovedali v priemere správne na menej ako 6 otázok. Index finančnej gramotnosti Slovákov tak dosiahol úroveň 0,56 bodu.

Aká je Vaša finančná gramotnost? Ste lepší ako priemer?

Otestujte a porovnajte sa.

Test finančnej gramotnosti

1. Malý test: pán Adam si uložil do banky 10.000 Sk na dva roky. Ak by bola ročná úroková sadzba 10% a úroky sú k pôvodnému vkladu pripisované raz za rok, koľko bude mať na účte po uplynutí dvoch rokov?

a) bude mať 11.000 Sk
b) bude mať 12.000 Sk
c) bude mať 12.100 Sk
d) neviem

2. Pani Božena má na účte 21.000 Sk a chce bankovým prevodom zaplatiť cestovnej kancelárii za zájazd do Egypta pre dve osoby sumu 31.995 Sk. Bude mať dostatok prostriedkov, ak má povolené prečerpanie vo výške 10.000 Sk?

a) áno, bude
b) nie, nebude
c) neviem

3. Banka ponúkla pánu Jánovi 3% -ný úrok za ročný termínovaný vklad. Ak je predpokladaná miera inflácie 5%, akú kúpnu silu budú mať jeho úspory po 12 mesiacoch?

a) vyššiu ako dnes
b) rovnakú ako dnes
c) nižšiu ako dnes
d) neviem

4. Na tomto grafe sú znázornené výnosy troch podielových fondov tak, ako sa menili počas niekoľkých rokov. Ktorý z nich dosiahol najvyšší výnos po 4 rokoch?

Najvyšší výnos po 4 rokoch dosiahol:

a) fond A
b) fond B
c) fond C
d) neviem to posúdiť

5. A ktorý z fondov na grafe dosiahol najvyšší výnos po 7 rokoch?

Najvyšší výnos po 7 rokoch dosiahol:

a) fond A
b) fond B
c) fond C
d) neviem to posúdiť

6. Pani Katarína chce vložiť svoje úspory na dvojročný termínovaný vklad. Ktorá z týchto ponúk je výhodnejšia, ktorá jej prinesie vyššie zhodnotenie vkladu?

Výhodnejšia je:

a) ponuka s ročnou úrokovou sadzbou 5%
b) ponuka s celkovou úrokovou sadzbou 9.5% počas dvoch rokov
c) obe sú rovnaké
d) neviem to posúdiť

7. Mladí manželia Michal a Mária si chcú kúpiť na úver novú kuchyňu za 40.000 Sk, ktorý chcú splatiť do dvoch rokov. Rozhodujú sa medzi ponukami dvoch bánk, ktorých podmienky sú uvedené na tomto lístku. Ktorá z nich je pre Michala a Máriu výhodnejšia?

a) ponuka banky ABC, ktorej úroková sadzba je 10%, mesačná splátka 1.900 Sk a ročná percentuálna miera nákladov je 18%
b) ponuka banky KLM, ktorej úroková sadzba je 7%, mesačná splátka 1.800 Sk a ročná percentuálna miera nákladov je 20%
c) ani jedna nie je výhodnejšia, sú rovnaké
d) neviem to posúdiť

8. Ktorý ukazovateľ Vám najviac hovorí o celkových nákladoch na úver?

a) výška splátky
b) úroková sadzba
c) ročná percentuálna miera nákladov
d) žiadny z nich
e) neviem

9. Ak niekomu ukradnú peňaženku, v ktorej mal okrem bankovej karty zapísané aj jej PIN číslo a použijú ju na čerpanie peňazí z bežného účtu, kto nesie zodpovednosť za vzniknutú škodu?

a) iba banka
b) banka spolu s držiteľom karty
c) iba držiteľ karty
d) neviem

10 Ak sa peniaze vložia do produktu, sľubujúceho možnosť vysoko nadpriemerného výnosu, aké je asi riziko takejto investície?

a) riziko je určite vyššie ako v prípade bežného, štandardného výnosu
b) riziko nie je vyššie
c) neviem to posúdiť