Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Nové pravidlá pre ručenie vkladov v bankách

30.12.2010

Od 30.12.2010 vstúpila do platnosti novela zákona o ochrane vkladov (č. 505/2010 Z.z.), ktorá okrem iného stanovuje novú maximálnu hranicu krytia vkladov v bankách pre fyzické osoby a vybrané právnické osoby. Od tohto dátumu bude vo všetkých krajinách Európskej únii stanovený jednotný maximálny strop pre krytie vkladov vo výške 100 000 EUR. 

Priemerná výška jedného poisteného vkladu v slovenských bankách sa dnes pohybuje na úrovni 6000 EUR.

Čo všetko sa mení v ochrane vkladov:

  1. mení sa maximálna výška poisteného vkladu (z neobmedzeného krytia na 100 000 EUE na jeden vklad).
  2. skracuje sa doba výplaty v prípade nedostupnosti vkladov z troch mesiacov na  20 pracovných dní (v odôvodnených prípadoch je možné ju zvýšiť o 10 pracovných dní). 
  3. zavádza sa povinnosť pravidelného overovanie funkčnosti.

Čo by som mal vedieť o ochrane vkladov:

  1. Na Slovensku sú chránené neanonymné vklady: fyzických osôb, nadácií a neziskových organizácií, spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov a právnických osôb, ktoré nemusia mať účtovnú uzávierku overenú audítorom a túto informáciu doručili svojej banke v zákonne stanovenom termíne.
  2. Chránené sú nielen vklady vložené klientom do banky, ale aj úroky do doby vyhlásenia o nedostupnosti vkladov.  

Viac informácií o poistení vkladov v bankách nájdete v slovníku bankových pojmov

  

Súvisiace správy