Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Analýzy SBA

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7] 

Hospodárenie sektora - jún 2018 31.07.2018

Analýzy a štatistika - Podľa výsledkov zverejnených Národnou bankou Slovenska zisk bankového sektora v prvom polroku 2018 klesol medziročne o 3,3% na úroveň 338,3 mil. EUR. viac...

Hospodárenie sektora - marec 2018 30.04.2018

Analýzy a štatistika - Podľa výsledkov zverejnených Národnou bankou Slovenska zisk bankového sektora v prvom kvartáli 2018 vzrástol medziročne o 2,8% na úroveň 169,5 mil. EUR. viac...

Hospodárenie sektora - december 2017 01.02.2018

Analýzy a štatistika - Podľa predbežných výsledkov zverejnených Národnou bankou Slovenska zisk bankového sektora v roku 2017 medziročne klesol o 17,5 % na úroveň 612 mil. EUR. viac...

Hospodárenie sektora - september 2017 31.10.2017

Analýzy a štatistika - Za prvých deväť mesiacov tohto roka zisk bánk na Slovensku dosiahol úroveň 494 mil. EUR a v medziročnom porovnaní sa znížil o 12 %. Hlavným dôvodom poklesu zisku je najmä vysoká porovnávacia báza za minulý rok 2016. V tom období výsledky bánk výrazne pozitívne ovplyvnil predaj akcií VISA Europe a príjem z dividend. viac...

Hospodárenie sektora - jún 2017 01.08.2017

Analýzy a štatistika - Čistý zisk sektora za prvý polrok 2017 dosiahol úroveň 350,206 mil. EUR a medziročne klesol o 17,8 % (-76 mil. EUR). Hlavným dôvodom je najmä vysoká porovnávacia báza za 1. polrok 2016. V tom období zisk bankového sektora výrazne pozitívne ovplyvnil predaj akcií VISA Europe a príjem dividend od dcérskych spoločností. viac...

Hospodárenie sektora - marec 2017 28.04.2017

Analýzy a štatistika - Zisk bankového sektora v prvom kvartáli tohto roka dosiahol úroveň 165 mil. EUR, keď medziročne stúpol o 21,2 %. Hospodárenie bánk pozitívne ovplyvnila najmä nižšia tvorba opravných položiek a rezerv. viac...

Štatistika kariet za rok 2016 20.02.2017

Analýzy a štatistika - V roku 2016 sa počet platobných kariet vydaných bankami zvýšil o takmer 200 tisíc na 5,5 mil. kusov. Najväčší podiel tvorili debetné karty, vydané k bežným účtom (84%), nasledované kreditnými kartami (14 % ) a predplatenými kartami (2 %). viac...

Hospodárenie sektora - jún 2016 01.08.2016

Analýzy a štatistika - Zisk bankového sektora v prvom polroku 2016 dosiahol 424 mil. EUR a medziročne sa zvýšil o 19,9%. Významný pozitívny (jednorázový) vplyv na ziskovosť mal predaj podielov VISA Europe spoločnosti VISA inc. viac...

Hospodárenie sektora - december 2015 29.01.2016

Analýzy a štatistika - Najväčší pozitívny vplyv na hospodárení bánk v roku 2015 mali jednorazové faktory, ako je nižšia tvorba opravných položiek a rezerv a pokles bankového odvodu. Naopak negatívne ovplyvnili ziskovosť nižšie čisté úrokové príjmy. viac...

Téma: Možné dôsledky cenovej regulácie poplatku za predčasné splatenie hypotéky 14.01.2016

Analýzy a štatistika - V decembri 2015 parlament schválil cenovú reguláciu poplatku za predčasné splatenie úverov na bývanie mimo výročia fixácie.
Poslaneckému návrhu nepredchádzala odborná diskusia a navrhovatelia nepredložili ani analýzu dopadov takejto regulácie. V tejto Téme sme sa rozhodli ukázať, akú podobu mohla mať dopadová štúdia. viac...