Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Analýzy SBA

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6] 

Hospodárenie sektora - september 2017 31.10.2017

Analýzy a štatistika - Za prvých deväť mesiacov tohto roka zisk bánk na Slovensku dosiahol úroveň 494 mil. EUR a v medziročnom porovnaní sa znížil o 12 %. Hlavným dôvodom poklesu zisku je najmä vysoká porovnávacia báza za minulý rok 2016. V tom období výsledky bánk výrazne pozitívne ovplyvnil predaj akcií VISA Europe a príjem z dividend. viac...

Hospodárenie sektora - jún 2017 01.08.2017

Analýzy a štatistika - Čistý zisk sektora za prvý polrok 2017 dosiahol úroveň 350,206 mil. EUR a medziročne klesol o 17,8 % (-76 mil. EUR). Hlavným dôvodom je najmä vysoká porovnávacia báza za 1. polrok 2016. V tom období zisk bankového sektora výrazne pozitívne ovplyvnil predaj akcií VISA Europe a príjem dividend od dcérskych spoločností. viac...

Hospodárenie sektora - marec 2017 28.04.2017

Analýzy a štatistika - Zisk bankového sektora v prvom kvartáli tohto roka dosiahol úroveň 165 mil. EUR, keď medziročne stúpol o 21,2 %. Hospodárenie bánk pozitívne ovplyvnila najmä nižšia tvorba opravných položiek a rezerv. viac...

Štatistika kariet za rok 2016 20.02.2017

Analýzy a štatistika - V roku 2016 sa počet platobných kariet vydaných bankami zvýšil o takmer 200 tisíc na 5,5 mil. kusov. Najväčší podiel tvorili debetné karty, vydané k bežným účtom (84%), nasledované kreditnými kartami (14 % ) a predplatenými kartami (2 %). viac...

Hospodárenie sektora - jún 2016 01.08.2016

Analýzy a štatistika - Zisk bankového sektora v prvom polroku 2016 dosiahol 424 mil. EUR a medziročne sa zvýšil o 19,9%. Významný pozitívny (jednorázový) vplyv na ziskovosť mal predaj podielov VISA Europe spoločnosti VISA inc. viac...

Hospodárenie sektora - december 2015 29.01.2016

Analýzy a štatistika - Najväčší pozitívny vplyv na hospodárení bánk v roku 2015 mali jednorazové faktory, ako je nižšia tvorba opravných položiek a rezerv a pokles bankového odvodu. Naopak negatívne ovplyvnili ziskovosť nižšie čisté úrokové príjmy. viac...

Téma: Možné dôsledky cenovej regulácie poplatku za predčasné splatenie hypotéky 14.01.2016

Analýzy a štatistika - V decembri 2015 parlament schválil cenovú reguláciu poplatku za predčasné splatenie úverov na bývanie mimo výročia fixácie.
Poslaneckému návrhu nepredchádzala odborná diskusia a navrhovatelia nepredložili ani analýzu dopadov takejto regulácie. V tejto Téme sme sa rozhodli ukázať, akú podobu mohla mať dopadová štúdia. viac...

Hospodárenie sektora - september 2015 30.10.2015

Analýzy a štatistika - Rast úverovania, zníženie bankového odvodu a nižšie tempo tvorby opravných položiek ovplyvnili hospodárenie bankového sektora počas prvých 9 mesiacov tohto roka. viac...

Štatistika kariet za 2. kvartál 2015 10.09.2015

Analýzy a štatistika - Ku koncu júna 2015 bolo na Slovensku v obehu 5,14 mil. platobných kariet. Oproti minulému roku sa ich počet zvýšil o 271 tisíc, pričom najvyšší percentuálny rast bol zaznamenaný u predplatených (+132 %) kariet. Počet debetných kariet sa zvýšil o 4,4 % a kreditných o 5,7 % viac...

Hospodárenie sektora - jún 2015 31.07.2015

Analýzy a štatistika - Zisk bankového sektora v prvom polroku 2015 dosiahol hodnotu 354 mil. EUR, čo predstavuje medziročný nárast o 18,2 %. viac...