Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English
 
 
 
 

Kontakty pre média

Diana Brodnianska

tel.: 00421 2 5720 5304tel.: 00421 2 5720 5314
e-mail: