Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English
 
 
 
 

Tlačové správy SBA

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16] 

Banky pomáhajú v boji proti daňový únikom 04.07.2017

Členské banky Slovenskej bankovej asociácie (SBA) poskytli Finančnej správe SR informácie o účtoch zahraničných klientov (fyzických aj právnických osôb) a ich identite. Automatická výmena informácií sa tak koncom tohto júna stala realitou a týka sa aj údajov o zostatkoch na finančných účtoch daňových rezidentov iných krajín. viac...

Stanovisko SBA k ukončeniu kolektívneho vyjednávania vyššieho stupňa na pôde asociácie 12.06.2017

Členmi Slovenskej bankovej asociácie (SBA) je v súčasnej dobe 26 bánk a pobočiek zahraničných bánk, pričom členovia odborov pôsobia v deviatich spoločnostiach. Celkovo je odborovo organizovaných 14 % zamestnancov bánk. Vzhľadom na súčasný stav v bankovom sektore považujeme za efektívnejšie, aby podpisovanie kolektívnych zmlúv prebiehalo len na podnikovej úrovni. viac...

SBA víta zverejnenie celosvetového kódexu správania na devízových trhoch 07.06.2017

Tlačová správa - Slovenská banková asociácia víta zverejnenie celosvetového kódexu správania na devízových trhoch (FX Global Code) viac...

Prezidentom SBA zostáva aj naďalej Alexander Resch 29.05.2017

Prezídium Slovenskej bankovej asociácie na svojom zasadnutí dňa 25.5.2017 svojou voľbou potvrdilo vo funkcii Prezidenta SBA Alexandra Rescha, generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva VÚB banky na ďalšie funkčné obdobie. viac...

Pomoc na nezaplatenie 05.05.2017

Tlačová správa - Finančná gramotnosť nie je len o peniazoch, týka sa aj rozvoja hodnôt a životných postojov, ktoré vedú k správnym návykom a zodpovednom správaní sa pri hospodárení s peniazmi. Pomoc na nezaplatenie bola tohtoročná téma súťaže Bankomat nápadov 2017 programu Viac ako peniaze. viac...

Členovia Slovenskej bankovej asociácie volili Prezídium SBA 25.04.2017

Tlačová správa - Jedným z bodov včerajšieho Zhromaždenia členov Slovenskej bankovej asociácie (SBA) bola aj voľba členov Prezídia SBA na nové funkčné obdobie 2017 - 2021. viac...

Stanovisko k návrhu regulácie odmien finančných agentov 05.04.2017

Tlačová správa SBA berie na vedomie iniciatívu MF SR novelizovať zákon o finančnom sprostredkovaní a poradenstve. Fungovanie finančných agentov vníma ako dôležitú súčasť trhu, preto by úprava legislatívy mala byť vyvážená. Asociácia kladie dôraz na zvyšovanie odbornosti finančných sprostredkovateľov, posilnenie ochrany spotrebiteľa na finančnom trhu a vyššiu transparentnosť pri predaji finančných produktov. viac...

Slovenská banková asociácia má novú hovorkyňu 03.04.2017

Tlačová správa - Od začiatku roka je členkou tímu Slovenskej bankovej asociácie Diana Priechodská Brodnianska, ktorá nastúpila na pozíciu PR manažérky a hovorkyne. Okrem zodpovednosti za externú a internú komunikáciu zastrešuje aj agendu finančného vzdelávania. viac...

Európsky týždeň financií opäť aj na Slovensku! 27.03.2017

Tlačová správa - Dnes štartuje 3. ročník európskeho tematického týždňa European Money Week (27. – 31. marec 2017) zameraný na zvyšovanie povedomia o význame finančného vzdelávania mladých ľudí. Už druhýkrát sa do podujatia zapája aj Slovensko prostredníctvom aktivít Slovenskej bankovej asociácie. viac...

SBA chce rozšíriť projekt elektronickej komunikácie 09.12.2016

Zhromaždenie členov Slovenskej bankovej asociácie (SBA) na svojom včerajšom zasadnutí podporilo projekt rozšírenia elektronickej komunikácie medzi bankami a štátnymi inštitúciami. Cieľom projektu iniciovaného SBA a bankami je zjednodušenie, zrýchlenie a zefektívnenie prenosu informácii medzi zúčastnenými stranami. viac...