Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

MMF odporúča znížiť bankový odvod

16.08.2013

Tlačová správa

Medzinárodný menový fond vo svoje aktuálnej správe o stave slovenskej ekonomiky, ktorú zverejnil 15. augusta, okrem iného odporúča znížiť bankový odvod.

"Bankové dane rastú a negatívne ovplyvňujú ziskovosť bánk v čase, keď ekonomické prostredie je oslabené a úvery firmám klesajú. Odvod by mal byť znížený na úroveň porovnateľnú s inými európskymi krajinami a prostriedky z neho by mali byť alokované do lepšie definovaného rezolučného fondu,“ uvádza MMF vo svojej správe.

V uplynulom roku boli najviac zaťažené bankovým odvodom v Európskej únii práve slovenské banky. Veľkosť odvedených prostriedkov k výške bilančnej sumy bola 10-krát vyššia ako je priemer krajín, ktoré bankový odvod zaviedli. „ Neprimerane vysoký bankový odvod, ktorého sme na Slovensku svedkami, vytvára v strednodobom horizonte riziko negatívneho dopadu na úverovanie firiem,“ uviedol Ladislav Unčovský, výkonný riaditeľ Slovenskej bankovej asociácie.

Aj podľa MMF je potrebné počítať s vplyvom bankového odvodu na úverovanie. „Existuje tu riziko, že dodatočné zaťaženie bánk môže brániť prenosu priaznivých menových podmienok do reálnej ekonomiky,“ konkretizuje správa MMF.

MMF ďalej uvádza, že tradičný bankový model a obozretný dohľad významnou mierou prispeli k zdravému bankovému systému. Bankový sektor na Slovenku je charakteristický vysokou likviditou a dobrou kapitálovou vybavenosťou. „O zdraví nášho bankového sektora svedčí skutočnosť, že Slovensko je jednou z posledných troch krajín v eurozóne, kde štáty nemuseli zachraňovať súkromné banky,“ doplnil L. Unčovský. V rokoch 2008-2011 vlády v EÚ vynaložili na pomoc bankám takmer 1612 mld. EUR, čo predstavuje 12,76 % HDP EÚ.

Viac informácií:

Tlačová správa MMF k správe o stave ekonomiky na Slovensku

Správa MMF z 15.8.2013

Komentár SBA k bankovému odvodu

Analýza SBA o stabilite bankového sektora v eurozóne

Prečo sú na Slovensku stabilné banky: Rukoväť zodpovedného bankára

Informácie zo správy MMF

„A traditional banking model and prudent supervisory approach have contributed to a sound banking system. Slovakia’s banking sector is liquid and well capitalized, with low and well-provisioned nonperforming loans (NPLs), although a weaker economic outlook could have effects on credit quality. Bank taxes have risen at a time when the operating environment is weak and credit to firms is declining, hitting profits. The levy should be lowered to be more in line with other countries in Europe and the proceeds allocated to a more well-defined special resolution fund. The size of the banking system has facilitated close supervision (and risks are low), but the current supervisory framework could be enhanced through a more well-specified intervention and resolution framework, in line with expected European directives and banking union developments.“

The effects of bank levies on lending and costs should be kept in mind, and proceeds might be more clearly allocated. There is a risk that additional burdens on banks may hamper the transmission of supportive monetary conditions to the real economy. The proceeds of the bank levy might finance a more well-defined fund dedicated to absorbing potential bank restructuring costs, and, to avoid creating a new institution, it could be managed by the NBS, or by the Deposit Protection Fund (DPF) under a modified mandate. A flexible approach could help accommodate potential changes in EU banking rules.“

 

Súvisiace správy