Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Až 11 bánk sa zapojí do programu štátnej pomoci pri splácaní úverov na bývanie

02.12.2009

Tlačová správa

Do programu pomoci klientom bánk, ktorí stratili schopnosť splácať úver na bývanie v dôsledku hospodárskej krízy, sa spolu so Slovenskou konsolidačnou, a.s. od januára 2010 zapojí až 11 členských bánk Slovenskej bankovej asociácie.

Banky ukončili rokovania so Slovenskou konsolidačnou o zmluve, ktorá ustanovuje spoločný postup pri pomoci so splácaním hypotekárnych úverov a v týchto dňoch pristupujú k jej podpisu. „Podpisom zmluvy sa napĺňa ďalšia z úloh Memoranda o spolupráci pri riešení dopadov finančnej a hospodárskej krízy na slovenskú spoločnosť, ktoré SBA uzatvorila s Vládou SR vo februári roku 2009 “, uviedol Vladimír Hrtko, zástupca výkonného riaditeľa SBA.

Banky, ktoré pristúpia k podpísaniu dohody o spoločnom postupe so Slovenskou konsolidačnou, a.s.:

 

Banky zapojené do programu

1.

Československá obchodná banka, a.s.

2.

ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s.

3.

Dexia banka Slovensko,a.s.

4.

OTP Banka Slovensko, a.s.

5.

Poštová banka, a.s.

6.

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.

7.

Slovenská sporiteľňa, a.s.

8.

Tatra banka, a.s.

9.

VOLKSBANK, a.s.

10.

Všeobecná úverová banka, a.s.

11.

Wustenrot stavebná sporiteľňa, a.s.

Pre banky dobrovoľný program pomoci je určený klientom, ktorí prišli v dôsledku hospodárskej krízy o zamestnanie a ktorí splácajú úver na bývanie uzavretý s bankou do konca roku 2008.

„Po naplnení podmienok pre vstup do programu a po vzájomnej dohode klienta s bankou, dôjde zo strany banky k dočasnej úprave podmienok splácania úveru. Prakticky to znamená, že klientovi sa zníži minimálne na 6 mesiacov splátka úveru,“ upresňuje Vladimír Hrtko.

V prípade riadneho plnenia svojich záväzkov počas polročnej lehoty, môže klient po jej uplynutí požiadať o pomoc štát, a to prostredníctvom Slovenskej konsolidačnej, a.s.. Táto agentúra bude klientom poskytovať návratné úročené pôžičky na splácanie, ktoré pokryjú 70% zníženej mesačnej splátky. Zostávajúcich 30% bude naďalej uhrádzať priamo klient. Ak sa však klientovi zlepší jeho finančná situácia, bude sa môcť kedykoľvek vrátiť k normálneho režimu splácania úveru.

Ku koncu októbra sa podiel zlyhaných na bývanie k celkovým úverom na bývanie pohyboval na úrovni 2,96% a oproti januáru sa zvýšil o 0,76 percentuálneho bodu (z hodnoty 2,20%). Celkový podiel všetkých zlyhaných úverov v bankách ku koncu októbra prekročil hranicu 5%.

Súvisiace správy