Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Bankové asociácie sa ohradili voči finančnej transakčnej dani

27.01.2015

Tlačová správa - Štyri bankové asociácie a federácie, reprezentujúce takmer 100 % európskeho bankového sektora, zaslali list 11 ministrom financií členských krajín EÚ, vrátane slovenského, v ktorom upozorňujú na dôsledky zavedenia dane z finančných transakcií (FTT).

Reagovali tak na písomnú žiadosť francúzskeho ministra financií a rakúskeho spolkového ministra financií, aby boli prijaté kroky na oživenie prípravných prác pre zavedenie FTT na základe posilnenej spolupráce Belgicka, Estónska, Francúzska, Grécka, Nemecka, Rakúska, Slovenska, Slovinska, Španielska, Portugalska a Talianska.

Európska asociácia družstevných bánk (EACB) Európska asociácia verejných bánk (EAPB), Európske združenie sporiteľní (ESBG) a Európska banková federácia (EBF), ktorej členom je aj Slovenská banková asociácia (SBA), zdôrazňujú, že vlády zapojených krajín nebezpečne podceňujú ekonomický dosah dane na ekonomiky EÚ. Ak bude daň zavedená tak, ako bola navrhnutá, vážne ohrozí finančnú stabilitu nielen v eurozóne.

Tak ako ukázal aj nedávny výskum realizovaný pre Európsku komisiu, významným otáznikom je výber tejto dane a jeho nákladnosť. Zavedenie FTT môže pôsobiť kontraproduktívne dôsledkom nízkych daňových príjmov z nej a súčasne vysokým nákladom na jej zavedenie a udržanie systému jej výberu.

Asociácie upozorňujú aj na riziko nespravodlivej marginalizácie a konkurenčného znevýhodnenia finančných inštitúcií z menších zúčastnených krajín, čo samozrejme nezostane bez dôsledkov aj na nefinančné sektory ekonomík týchto krajín.

Efektívnosť zavedenia takejto dane pre Slovensko je viac než otázna. Ako sa uvádza v liste, cestou na zvýšenie rozpočtových príjmov je zvyšovanie a podnecovanie ekonomických aktivít podnikateľského sektora a zvyšovanie zamestnanosti.

Úplné znenie listu v anglickom jazyku nájdete na nasledovnom odkaze:  
http://www.ebf-fbe.eu/wp-content/uploads/2015/01/European-banks-write-to-FTT11-ministers-to-oppose-financial-transaction-tax.pdf

Súvisiace správy