Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Bankové vklady - pohodlný spôsob výmeny korún na eurá

25.11.2008

Tlačová správa

Popularita bankových vkladov u obyvateľov v posledných mesiacoch narastá. Ku koncu tretieho kvartálu bolo na účtoch bánk viac ako 538 mld. Sk vkladov od obyvateľstva, čo predstavuje medziročný nárast o 15,6 %.Banky pripisujú túto skutočnosť zámeru klientov pripraviť sa na jednoduchý prechod na euro ako aj ponuke výhodne úročených produktov.

Najpohodlnejším spôsobom výmeny slovenských korún na eurá pre klientov aj naďalej ostávajú vklady v bankách. Banky 1. januára 2009 automaticky a bez poplatkov vymenia klientom ich peňažné vklady v korunách, uložené na bankových účtoch, termínových účtoch alebo vkladných knižkách, na eurá.

„Banky sa snažia uľahčiť svojim klientom prechod na euro a dlhodobo ich vyzývajú, aby vložili finančnú hotovosť v korunách do bánk. Vyhnú sa tak komplikáciám po prechode na euromenu. Naviac, dnes môžu klienti využiť ponuku aktuálnych vkladových produktov, na ktorých môžu získať zaujímavé úročenie“, povedal výkonný riaditeľ Slovenskej bankovej asociácie Ladislav Unčovský.

Vklady obyvateľstva za prvých 9 mesiacov tohto roka vzrástli o 51 mld. Sk (na úroveň 538 mld. Sk), pričom len za posledné tri mesiace poskočili o 20,66 mld. Sk. Celkové vklady klientov bánk, zahŕňajúce podniky aj obyvateľstvo, dosiahli ku koncu septembra úroveň viac ako 1 085 mld. Sk a oproti minulému roku sa zvýšili o 5,27%.

Banky tiež zaznamenávajú výrazné zvýšenie používania platobných kariet. Ku koncu septembra bolo na Slovensku celkovo vydaných 5 126 199 platobných kariet, pričom sa ich počet oproti rovnakému obdobiu minulého roka zvýšil o 382 000 kusov. Počet transakcií uskutočnených platobným kartami v septembri medziročne stúpol o 15,34%.

Rastúci záujem o transakcie uskutočňované kartami je podporovaný aj nárastom počtu platobných terminálov. Za prvých 9 mesiacov tohto roka pribudlo na Slovensku takmer 3 400 terminálov a ich celkový počet dnes dosiahol 29 642 kusov.

„Zvyšujúci sa počet platobných terminálov rovnako ako používania platobných kariet je dôkazom toho, že klienti ale aj obchodníci si uvedomujú ich význam v období prechodu na euro. Terminály uľahčia po 1. januári obchodníkom manipuláciu s eurohotovosťou a používanie platobných kariet významne zjednoduší klientom platby v obchodoch,“ uviedol Ladislav Unčovský.

Tabuľka 1: Počet vydaných platobných kariet a počet POS terminálov

k 30.9.2007

k 30.9.2008

Počet vydaných PK

4 743 907

5 126 199

Počet POS

24 384

29 642

Tabuľka 2: Počet transakcií uskutočnených platobnými kartami

IX.07

IX.08

počet transakcií uskutočnenými platobnými kartami

11 172 108

12 885 675

počet transakcií uskutočnenými kartami na platobných termináloch

4 200 787

5 661 244