Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Bankový sektor odviedol minulý rok do štátneho rozpočtu 266,9 milióna eur

26.04.2011

Tlačová správa

V roku 2010 odviedli banky na priamych a nepriamych daniach do štátneho rozpočtu 266,9 milióna eur. Daň z príjmu, ktorú banky zaplatili zo svojho zisku na základe pravidiel slovenskej daňovej legislatívy bola vo výške 173,4 milióna eur. Na nepriamych daniach (neodpočítateľná daň a DPH na výstupe) odviedli banky štátu celkovo 93,5 mil. EUR.

„Banky, ako podnikateľské subjekty odviedli minulý rok do štátneho rozpočtu 266,9 miliónov. Tieto peniaze reálne končia v štátnom rozpočte ako použiteľný príjem. A čím je zisk sektora vyšší, tým väčšie dane platíme do rozpočtu. Nechápeme preto iniciatívu ministerstva financií, ktoré chce zaviesť ďalšie zdanenie bánk prostredníctvom bankovej dane.“ povedal Ladislav Unčovský, výkonný riaditeľ SBA.

Súvisiace správy