Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Bankový sektor posilnil ochranu spotrebiteľa

05.09.2007

Tlačová správa - Slovenská banková asociácia (SBA) posilňuje ochranu spotrebiteľov v oblasti bankových  služieb zriadením inštitútu bankového ombudsmana. Zhromaždenie členov SBA schválilo do funkcie bankového ombudsmana na najbližšie tri roky dlhoročnú aktivistku  v sociálnej a občianskoprávnej oblasti Evu  Černú. 
Zriadením inštitútu bankového ombudsmana SBA vytvára priestor pre zlepšenie a skvalitnenie služieb pre klientov bánk. Zvyšuje možnosti klienta v oblasti posúdenia jeho sťažností a edukovania v oblasti spotrebného správania a právneho povedomia.
Úlohou ombudsmana je monitorovanie a vyhodnocovanie podnetov spotrebiteľov a mimosúdne riešenie sporov medzi bankami a ich klientmi. Činnosť ombudsmana má charakter odporúčaní, čo znamená, že ombudsman spory nerozhoduje, ani nenahrádza rozhodovaciu činnosť súdov Slovenskej republiky alebo rozhodcovských súdov. „Bankový ombudsman posilňuje pozíciu spotrebiteľa vo vzťahu k bankovým inštitúciám. Jeho úlohou je pokúsiť sa o vyriešenie konfliktu dohodou“, uviedol výkonný riaditeľ SBA Ladislav Unčovský.
„Bankový sektor zaznamenáva mesačne okolo 150 komplikovanejších podnetov, ktoré majú potenciál v ďalšom procese posudzovania skončiť u bankového ombudsmana. Väčšinu podnetov však vyriešia samotné banky“, informuje ombudsmanka Eva Černá. Najčastejšími sťažnosťami klientov sú dĺžka času vybavovania klienta, nesprávne uskutočnené platby, časová lehota schvaľovania úverov, naúčtovanie poplatkov, ktoré si banka účtovala podľa klienta neoprávnene, nesprávne zaslaná platba, nižšie výnosy podielových fondov ako "sľubovala" banka, problémy s platobnými kartami, či nevyžiadaná reklama bánk. „Ak sa klientovi nepodarilo vyriešiť jeho sťažnosť vo vnútrobankovom konaní, môže podať svoj podnet v písomnej alebo elektronickej podobe na bankového ombudsmana. Ja s mojim tímom posúdime sťažnosť, vyhodnotíme ju a doporučíme riešenie“, uvádza ombudsmanka Eva Černá.
Inštitút ombudsmana vychádza zo zásad Etického kódexu bánk v oblasti ochrany spotrebiteľa, ktorého účinnosť je platná od júla tohto roku. Prijatý dokument je súborom etických pravidiel, ktoré predstavujú záväzok zúčastnených bánk naďalej poskytovať finančné služby klientom na vysokej úrovni, dodržiavajúc zásady slušnosti a transparentnosti podnikania. Na základe stanovených pravidiel chce bankový sektor upevniť a posilniť dôveru svojich klientov. Inštitúty bankového ombudsmana zriadené profesijnými asociáciami - poskytovateľmi bankových a finančných služieb - dnes úspešne pôsobia v Poľsku, Nemecku, Rakúsku alebo Taliansku.
 

Eva Černá - bankový ombudsman
Na osudy sociálne slabých a ohrozených skupín občanov upozorňovala v pozícii reportérky hlavného spravodajstva TV Markíza. Neskôr dramaturgicky a scenáristicky viedla  publicistický projekt zameraný na problematiku ochrany občanov a spotrebiteľov - reláciu Lampáreň. V rokoch 1999 až 2003 bola členkou správnej rady Nadácie Markíza, ktorej činnosť sa zameriavala najmä na pomoc sociálne slabším rodinám a jednotlivcom. V roku 2002 pomáhala vybudovať krízové centrum pre týrané ženy a deti Maják nádeje. Vo volebnom období 2002 - 2006 bola poslankyňou NR SR a členka Výboru NR SR pre sociálne veci a bývanie a Stálej delegácie NR SR v Parlamentnom zhromaždení NATO. Od júna 2006 sa venovala práci v neziskovej organizácii HQ Hope.
Spoločným menovateľom doterajších pracovných aktivít Evy Černej je práca v sociálnej oblasti a riešenie občianskoprávnych otázok.

 

Súvisiace správy