Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Banky a exekútori budú komunikovať elektronicky

28.07.2010

Spoločná tlačová správa SBA, Slovenskej komory exekútorov a SCB - Slovak Credit Bureau

Rýchlejšiu vymožiteľnosť práva a nižšie náklady prinesie vzájomná elektronická komunikácia medzi bankami a súdnymi exekútormi. Spoločný projekt Slovenskej bankovej asociácie (SBA) a Slovenskej komory exekútorov (SKE) zrealizuje do konca roka 2010 víťaz tendra, spoločnosť SCB - Slovak Credit Bureau.

Banky a súdni exekútori deklarovali spoločný záujem na urýchlenom začatí elektronickej komunikácie, do ktorej by sa už v budúcom roku mali zapojiť najväčšie finančné inštitúcie a väčšina súdnych exekútorov. „Naším cieľom je vytvorenie riešenia, ktoré nahradí doterajšiu časovo a finančne nákladnú papierovú komunikáciu a ktoré bude zodpovedať trendom 21. storočia,“ uviedol Vladimír Hrtko, zástupca výkonného riaditeľa SBA.

„Veríme, že nová komunikácia významným spôsobom prispeje k zefektívneniu procesov na oboch stranách a zvýši vymožiteľnosť práva. Nevyhnutnou podmienkou úplnej elektronickej komunikácie je však aj zmena Exekučného poriadku, ktorá bude SKE a SBA spoločne iniciovaná v najbližších mesiacoch“ doplnil Peter Molnár, prezident SKE.

Vzájomná výmena informácií sa bude vykonávať v jednotne definovanej podobe prostredníctvom centralizovaného riešenia spĺňajúceho prísne bezpečnostné štandardy. Jeho realizáciu zabezpečí na základe dohody s SBA a SKE spoločnosť SCB. „Systém elektronickej komunikácie uvedieme do prevádzky začiatkom roku 2011. V prvej fáze budú doň zapojené všetky dôležité retailové banky a významná skupina exekútorských úradov. Počítame s postupným zapojením všetkých exekútorov pôsobiacich na Slovensku. Riešenie má ambíciu stať sa štandardom nielen pre komunikáciu bánk a exekútorov, ale umožní následné zapojenie aj ďalších segmentov,“ uviedol Ján Budinský, konateľ SCB.

Súvisiace správy