Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Banky budú informovať ručiteľov pri nesplácaní úveru

09.05.2013

Tlačová správa

Na základe žiadosti bankovej ombudsmanky prijalo dnes Zhromaždenie členov SBA úpravu Etického kódexu v oblasti ochrany spotrebiteľa. Etický kódex bude rozšírený v oblasti informovania klientov o omeškaní splácania úveru, najmä pred pristúpením banky k zosplatneniu celého záväzku.

Od 1. januára 2014 budú banky písomne informovať klienta, spoludlžníkov a spoluručiteľa v prípadoch, že dôjde k omeškaniu splácania úveru, alebo predčasnej splatnosti úveru na poslednej známej adrese. Iniciátorom úpravy riešenia boli situácie, kedy sa napr. ručiteľ záväzku o nesplácaní dlžníkovho záväzku dozvedel až po zosplatnení celého záväzku a jeho následnom vymáhaní. Nové ustanovenie sa bude vzťahovať na všetky poskytnuté úvery, aj tie poskytnuté pred účinnosťou tohto ustanovenia. Z tohto dôvodu je účinnosť posunutá až na 1. januára 2014.

Zhromaždenie členov SBA zároveň zvolilo staronové vedenie SBA. Absolútnu dôveru získal Prezident SBA Igor Vida, ktorého podporili všetci zúčastnení členovia. „Veľmi ma teší dôvera všetkých členov, ktorú som získal nielen ja, ale aj celé Prezídium SBA. Je to výsledkom nášho spoločného úsilia, ktoré je ale zároveň záväzkom voči všetkým členom SBA, ktorí nám ho dali. Budeme sa snažiť s teamom SBA pracovať tak, aby boli banky i naďalej vnímané ako pilier stability pre klientov a partnerom pre business komunitu na Slovensku,“ povedal znovuzvolený prezident SBA Igor Vida.