Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Banky budú môcť verifikovať údaje v Sociálnej poisťovni

06.12.2006

Banky reprezentované Slovenskou bankovou asociáciou a Sociálna poisťovňa dospeli k dohode, ktorá umožní bankám verifikovať údaje žiadateľov o spotrebné úvery, pôžičky a hypotéky v registri Sociálnej poisťovne. Táto možnosť zníži riziko, ktoré pri takýchto úveroch banky podstupujú a obmedzí možnosti pre úverových podvodníkov. V súčasnosti prebiehajú podpisy všetkých potrebných zmlúv a 1. februára 2007 začne pilotná prevádzka systému. Ostrý štart celého projektu je naplánovaný na 1.marca 2007.

„Vždy sme mali a budeme mať záujem na efektívnej kooperácii s verejným sektorom. Tento projekt, ktorý sa nám podarilo dotiahnuť do konca je vynikajúcim príkladom takejto spolupráce. Prináša totiž možnosti, ktoré vyhovujú bankám, ale aj ich klientom. Možno nebudú vyhovovať tým, ktorí sa pokúšajú zneužívať systém, ale to by nás nemalo trápiť“, povedala prezidentka Slovenskej bankovej asociácie Regina Ovesny-Straka.

Projekt pred časom iniciovali prostredníctvom Slovenskej bankovej asociácie tri najväčšie slovenské banky Slovenská sporiteľňa, VÚB banka a Tatra banka, ktoré sú zároveň akcionármi spoločnosti Slovak Banking Credit Bureau (SBCB). SBCB zabezpečuje chod Úverového registra prostredníctvom ktorého banky overujú úverovú zaťaženosť a platobnú disciplínu právnických a fyzických osôb žiadajúcich o úvery.

Na základe novej dohody so Sociálnou poisťovňou budú môcť banky prostredníctvom SBCB overovať aj údaje o zamestnaní a výške príjmu, ktoré im poskytujú fyzické osoby žiadajúce o spotrebné úvery, pôžičky a hypotéky. Overovanie bude možné iba na základe súhlasu fyzickej osoby žiadajúcej o spotrebný úver, pôžičku, alebo hypotéku.

Táto možnosť významne zúži pole pre pôsobenie úverových podvodníkov, ktorí uvádzali do žiadostí o úver, alebo pôžičku skreslené, alebo priamo nepravdivé informácie napríklad o zamestnávateľovi, výške príjmu, prípadne dĺžke pracovného pomeru. Eliminuje tiež možnosti podvodov, ku ktorým dochádzalo napríklad použitím falošných a ukradnutých dokladov totožnosti, alebo fiktívne a za účelom podvodu založených firiem.

Banky sa zhodujú v názore, že možnosť efektívnej verifikácie údajov zjednoduší a zrýchli úverový proces a prinesie tak väčší komfort klientom. Tí musia doteraz znášať mnohé administratívne opatrenia, ktorými sa banky snažia predchádzať podvodom.

Sociálna poisťovňa privítala možnosť prispieť k projektu a po zodpovednej príprave v oblasti právnej, technickej a informatickej je pripravená poskytovať v stanovenom harmonograme bankám požadované informácie.

V súčasnosti sú už všetky technické predpoklady a špecifikácie vyriešené a zainteresované subjekty podpisujú potrebné zmluvy. Banky, Sociálna poisťovňa aj Slovak Banking Credit Bureau predpokladajú zahájenie pilotnej prevádzky systému od 1.februára 2007 s tým, že ostrý štart celého projektu je naplánovaný na 1. marca 2007.

„Snahe bánk rozumieme a rozumeli sme jej od začiatku. Vnímali sme to ako snahu nájsť efektívne riešenie problému, ktorého síce nie sme priamymi účastníkmi, ale vieme k jeho riešeniu prispieť“, konštatuje predseda Rady riaditeľov Sociálnej poisťovne František Halmeš.

Prostredníctvom SBCB budú banky Sociálnej poisťovni za služby spojené s verifikáciou klientských údajov platiť každý štvrť rok paušálnu úhradu 1,2 milióna korún. Na túto sumu sa budú banky využívajúce služby tohto systému skladať.

Finančné prostriedky, ktoré takto Sociálna poisťovňa získa budú po odpočítaní prevádzkových nákladov smerované do základných fondov v prospech poistencov.