Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Banky na neziskové aktivity vlani venovali viac ako 4 milióny eur

06.08.2014

Tlačová správa

Na podporu neziskových aktivít banky vlani vynaložili viac ako štyri milióny eur. Samostatne, alebo prostredníctvom svojich nadácií sa zamerali na oblasti, kde zdroje chýbajú najviac. 

Významná časť bankového sektora* minulý rok podporila neziskové aktivity sumou prevyšujúcou 4 milióny eur**. Z celkového pohľadu najviac zdrojov venovali na podporu umenia a kultúry, vzdelávania, vedy a športu, charitatívne projekty, sociálnu pomoc a zdravie.

Banky si uvedomujú, že ich zodpovednosť voči spoločnosti nekončí pri poskytovaní spoľahlivých finančných služieb či produktov. Angažujú sa preto tam, kde je to najviac potrebné, keďže dlhodobo podporujú projekty v oblastiach, ktoré sú už chronicky finančne podvyživené,“ uviedol Ladislav Unčovský, výkonný riaditeľ Slovenskej bankovej asociácie.

Prerozdelenie zdrojov podľa oblastí sa medzi bankami líši. Priemerne najväčší podiel tvorili investície do umenia a kultúry. Na projekty zamerané na podporu kultúrnych podujatí, umeleckej tvorby či rekonštrukcie historických a kultúrnych pamiatok vlani šla viac ako tretina (35,8 %) z celkového objemu vynaložených prostriedkov.

Na vzdelávanie a vedu cez projekty podporujúce nadaných študentov, grantové vzdelávacie programy či prednášky významných vedeckých osobností časť bankového sektora vlani vynaložila takmer pätinu (19,4 %) zdrojov. Oblasť vzdelávania podporuje aj Slovenská banková asociácia cez program Viac ako peniaze zameraný na zlepšovanie finančnej gramotnosti žiakov a študentov.

Na podporu športových talentov, telesne postihnutých športovcov či obnovu športovísk šlo 18,9 % prostriedkov. Významnú časť (15,7 %) banky venovali aj na charitu, sociálnu pomoc, humanitárne projekty, zdravotnícke prístroje a pomôcky.

Zvyšný podiel zdrojov tvorila podpora cez komunitné a zamestnanecké programy, ochrana životného prostredia a prírody, ktorá tiež patrí medzi kľúčové oblasti spoločenskej zodpovednosti bankového sektora. Banky tiež podporili inovatívne podnikateľské nápady a rozbiehajúce sa podnikateľské nádeje.

* Údaje za najvýznamnejšie banky.

** Podľa aktuálne platnej internej metodiky.