Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Banky polroka nebudú vyberať poplatky za vklad hotovosti na účet

26.09.2012

Tlačová správa

Zhromaždenie členov Slovenskej bankovej asociácie dnes na mimoriadnom zasadnutí vyzvalo banky, aby sa do 15.10.2012 pridali k spoločnej iniciatíve dočasného nevyberania poplatky za vklad hotovosti. Táto iniciatíva sa bude týkať vkladu na vlastný účet fyzických osôb a živnostníkov na obdobie šiestich mesiacov od 1.12.2012 do 31.5.2013. Banky chcú týmto krokom vyjsť v ústrety klientom a pripomienkam ministerstiev k zákonu o obmedzení platieb v hotovosti, ktorý by mal vstúpiť do účinnosti v januári 2013. “Predpokladám, že väčšina členov SBA sa k iniciatíve pridá a sme presvedčení, že by sa k tejto iniciatíve mali pridať aj ostatné nebankové inštitúcie, ktoré pracujú s hotovosťou a vyberajú za to poplatok.” uviedol po rokovaní Zhromaždenia výkonný riaditeľ SBA Ladislav Unčovský.

Banky dlhodobo podporujú všetky iniciatívy a opatrenia na zlepšenie výberu DPH čím zároveň prispievajú ku konsolidácií rozpočtu. „Filozoficky vítame návrh MF SR zamedziť daňovým únikom zavedením hranice pre hotovostné operácie a prispieť tak ku konsolidácií štátneho rozpočtu,“ povedal prezident SBA Igor Vida.

Práca s hotovosťou patrí medzi najnákladnejšie položky, na ktorú banky ročne vynakladajú minimálne 30 miliónov eur. Táto suma zahŕňa prevoz hotovosti, náklady na poistenie, personálne náklady, náklady na bezpečnosť pobočiek, náklady na bankovú techniku a softvér súvisiaci s hotovosťou ako aj poplatky NBS.

Podľa SBA dočasné nevyberanie poplatkov za vklad hotovosti nebude mať negatívny dopad na klientov bánk, na rozdiel od iných alternatív. Pri nich by sa na tieto náklady skladali všetci klienti, teda aj tí, ktorí túto službu nepoužívajú. „Sme presvedčení, že je spravodlivé a správne, aby náklady na spracovanie hotovosti platili len tí klienti, ktorí hotovostné operácie, ako je vklad v hotovosti, často využívajú,“ uzavrel prezident SBA Igor Vida.

Zoznam pristúpených bank

Súvisiace správy