Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Banky zaplatia za informáciu, ktorá pomôže odhaliť páchateľa krádeže bankomatu

08.12.2010

Tlačová správa 

V súvislosti s množiacimi sa krádežami bankomatov sa Slovenská banková asociácia (SBA) rozhodla odmeniť občanov, ktorí poskytnú polícii informácie vedúce k odhaleniu a odsúdeniu páchateľov krádeží bankomatov finančnou hotovosťou vo výške 20 000 Eur.

Odmena bude vyplatená osobe, ktorá polícii poskytne konkrétnu informáciu vedúcu k obvineniu a odsúdeniu konkrétnej osoby, ktorá organizovala, vykonávala, alebo sa inak podieľala na vykradnutí bankomatu. O vyhlásení odmeny SBA informovala aj Policajný zbor SR a dohodla sa na spolupráci pri vzájomnej výmene informácií. Občania môžu informácie oznámiť na tel. č. 158.

Opatrenie je ďalším krokom k zvýšeniu bezpečnosti a ochrany bankomatov. Banky sa snažia v rámci svojich možností aktívne prispieť k eliminácii súčasného nepriaznivého vývoja. „Chceme apelovať na občiansku uvedomelosť a zodpovedný prístup pri ochrane majetku. Aj keď toto bezpečnostné opatrenie nezabráni predchádzať prepadom bankomatov, veríme, že môže úspešne pomôcť pri motivovaní svedkov,“ informoval o zámeroch SBA výkonný riaditeľ SBA Ladislav Unčovský.

V súvislosti s krádežami bankomatov jednotlivé banky od apríla tohto roku posilňujú bezpečnostné opatrenia bankomatov aj umiestňovaním zásobníkov s farbou, ktorá znehodnotí finančnú hotovosť v bankomatoch, 24 hod. monitorovaním bankomatov, či sledovaním bankomatov aj po ich odcudzení. Napriek tomu, že tieto bezpečnostné opatrenia sú nákladné, banky sú odhodlané chrániť svojmajetok a zabezpečiť pohodlný prístup svojich klientov k hotovosti.

Od začiatku tohto roku bolo na Slovensku odcudzených viac ako 60 bankomatov. Na Slovensku bolo ku koncu novembra k dispozícii 2 330 bankomatov deviatich bánk.

Súvisiace správy