Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Cesta k vlastnému bývaniu bude drahšia a komplikovanejšia

17.06.2008

Banky upozorňujú svojich klientov, že pri kúpe nehnuteľností budú v budúcnosti musieť zaplatiť viac a zároveň sa im zníži komfort servisu pri získavaní úverov. Dôvodom je pripravovaná novela Občianskeho zákonníka, ktorá zavádza pri prevodoch nehnuteľností povinnosť spisovať notárske zápisnice alebo povinne autorizovať zmluvy advokátom.

Slovenská banková asociácia (SBA) odmieta predkladaný návrh novely, ktorá prispieva k zvyšovaniu nákladov a servisným komplikáciám pri zabezpečení bývania. Predkladané návrhy považuje za neefektívne, znevýhodňujúce a obmedzujúce bežného klienta banky. „Kupujúci, ktorí si na kúpu nehnuteľnosti vezmú úver v banke, nebude už môcť byť zo strany bánk poskytovaný komplexný a rýchly servis, pretože povinným zainteresovaním notára alebo advokáta, dôjde k zníženiu komfortu poskytovaných služieb“, konštatuje Ladislav Unčovský, výkonný riaditeľ SBA. „Vytvorenie spoplatňovaného medzičlánku na ceste za získaním úveru v banke naviac predraží celkové náklady klienta“, dopĺňa výpočet negatívnych dopadov na klienta banky Ladislav Unčovský.

Ministerstvo spravodlivosti SR zmeny v Občianskom zákonníku obhajuje zvýšením ochrany spotrebiteľa a elimináciou počtu podvodov. SBA však konštatuje, že vzhľadom k počtu rizikových operácií pri získavaní úverov je dané opatrenie nenáležité. Podľa údajov ministerstva bolo v roku 2007 v 181 prípadoch začaté trestné stíhanie pre podvody s nehnuteľnosťami, čo je len 0,08% z celkového počtu podaní návrhov na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.

V prípade schválenia povinnosti spisovania notárskych zápisníc alebo autorizácie zmluvy advokátom, bude síce čiastočne znemožnené realizovať podvody pri prevodoch nehnuteľností, ale bežným a štandardne sa správajúcim záujemcom o bývanie sa navýšia náklady za notárske poplatky, resp. odmeny advokátom.

Banky pristupujú k záujemcom, ktorí riešia svoju bytovú otázku, ústretovo a berú zodpovednosť a právnu ostražitosť pri prevodoch nehnuteľností na seba. Pri hypotekárnych úveroch a úveroch na bývanie obvykle nepožadujú spísanie notárskej zápisnice, čím šetria náklady svojich klientov, ktoré by museli platiť notárom. Pri mnohých druhoch úverov zároveň banky nepožadujú vklady záložných zmlúv do katastra, čím umožňujú obyvateľom platiť minimálny poplatok za návrh na vklad, namiesto poplatku, ktorý je potrebné platiť pri zrýchlenom konaní na katastrálnom úrade.

SBA však pozitívne hodnotí skutočnosť, že navrhovaná zmena v Občianskom zákonníku sa nedotýka povinnosti obdobne postupovať aj pri zakladaní nehnuteľností, pretože v prípade takejto zmeny by klienti bánk, ktorí financujú svoje bývanie z úverov, museli zaplatiť notárom alebo advokátom dvakrát, raz za kúpnu zmluvu a po druhý krát za záložnú zmluvu.

O koľko sa klientom predraží kúpa nehnuteľností

(Príklad výpočtu poplatkov za spísanie zmluvy o prevode nehnuteľnosti vo forme notárskej zápisnice podľa navrhovanej novely)

hodnota nehnuteľnosti

poplatok za notársku zápisnicu

500 000 Sk

4 522 Sk

1 mil Sk

7 497 Sk

1,5 mil Sk

9 282 Sk

2 mil Sk

11 067 Sk

2,5 mil Sk

12 852 Sk

3 mil Sk

14 637 Sk

3,5 mil Sk

15 232 Sk

4 mil Sk

15 827 Sk

4,5 mil Sk

16 422 Sk

5 mil Sk

17 017 Sk

Súvisiace správy