Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Členovia Slovenskej bankovej asociácie volili Prezídium SBA

25.04.2017

Tlačová správa

Jedným z bodov včerajšieho Zhromaždenia členov Slovenskej bankovej asociácie (SBA) bola aj voľba členov Prezídia SBA na nové funkčné obdobie 2017 - 2021.

Členovia SBA svojou voľbou rozhodli zachovať pôvodné zloženie členov Prezídia SBA. Jeho členmi aj na nové funkčné obdobie sú:

  • Imrich Béreš, predseda predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne, a.s.
  • Daniel Kollár, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ČSOB, a.s.
  • Michal Liday, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Tatra banky, a.s.
  • Štefan Máj, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenskej sporiteľne, a.s.
  • Alexander Resch, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VÚB banky, a.s.
  • Miroslav Štrokendl, vedúci zahraničnej pobočky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. na Slovensku
  • Zita Zemková, predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka OTP Banky Slovensko

Sedemčlenné Prezídium SBA je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť asociácie. Za svoju činnosť sú členovia Prezídia zodpovední priamo Zhromaždeniu SBA. Funkčné obdobie prezídia je štvorročné.

Súvisiace správy