Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Dočasný problém si žiada dočasné riešenie

09.02.2009

Tlačová správa

Súčasná situácia s euromincami je podľa SBA výnimočná a dočasná, keďže dnešný objem mincí v obehu prevyšuje reálne potreby obyvateľstva. Príčinou aktuálneho stavu je nadmerné predzásobenie podnikateľov a obyvateľov mincami v priebehu minulého roka. „V súčasnosti je v obehu príliš veľa nadbytočných euromincí, ktoré banky postupne sťahujú do NBS“, uviedol Igor Vida, prezident SBA. Asociácia predpokladá, že v priebehu najbližších mesiacov dôjde k stabilizácií obehu eurohotovosti.

Počet existujúcich euromincí je dôsledkom nadmerného predzásobenia, ktoré požadovali obchodníci v minulom roku od svojich bánk a ktoré odporúčala aj Európska komisia. Preto sa pristúpilo k výrazne vyššiemu počtu mincí ako bolo plánované. Dnes sa toto ukazuje ako zbytočné a celému trhu to spôsobuje komplikácie – od spotrebiteľov, obchodníkov, banky až po NBS. Najväčší záujem obchodníkov bol paradoxne o 1, 2 a 5 centové mince. Toto predzásobenie z NBS banky urobili bezodplatne, na svoje náklady.

Prezentácia SBA

Manipulácia s mincami je spojená s preukázateľnými nákladmi najmä kvôli logistike, skladovaniu a vysokej miere manuálnej práce. A vzhľadom k tomu že sa jedná o veľké objemy, ale nízku hodnotu, tieto náklady niekoľkonásobne prevyšujú poplatky, ktoré banky nastavili. „Výnosy z poplatkov za vkladanie mincí nepokrývajú ani 50 % nákladov na manipuláciu s nimi. Banky tak v podstate dotujú sťahovanie a obeh každej euromince v priemere viac ako jedným centom“, uviedol Igor Vida.

Bankový sektor, ktorý sa výraznou mierou pričinil o hladký a bezproblémový prechod na euro je pripravený podieľať sa naďalej na sťahovaní nadbytočných euromincí z obehu. Aj preto banky vyšli v ústrety obyvateľom a malým podnikateľom a nedávno výrazne znížili poplatky za vklad mincí. V praxi to znamená, že tieto subjekty za manipuláciu s mincami do objemu až 200 kusov podľa sadzobníkov jednotlivých bánk neplatia žiadny poplatok. Z toho vyplýva, že aj drobní obchodníci a podnikatelia, ktorí majú tržby, pri ich dennom odvode do banky neplatia poplatok za ich spracovanie.

Členovia SBA dôrazne upozorňujú, že je potrebné riešiť dočasný problém dočasnými riešeniami. Akékoľvek trvalé zrušenie platenia za službu, s ktorou sú spojené oprávnené náklady je neprípustné, obzvlášť ak sa jedná o vysoko konkurenčné prostredie, akým bankový trh je. Na Slovensku pôsobí 26 bánk, ktoré denne zápasia o získanie nových klientov. „Zákaz poplatkov, ktoré je možné vyberať v iných krajinách Európskej únie predstavuje bezprecedentnú právnu úpravu, ktorá môže byť napadnutá na európskych inštitúciách. Akákoľvek regulácia cien v prostredí, na ktorom nepôsobia žiadni dominantní hráči, a už vôbec nemôžeme hovoriť o monopolnom prostredí, je bezprecedentným javom v trhovej ekonomike“, dodal Igor Vida.

Bankový sektor je pripravený podporiť každý návrh, ktorý dočasne upraví sťahovanie nadbytočných euromincí z obehu za podmienky spolufinancovnia nákladov aj podnikateľmi. SBA rovnako podporuje návrh, ktorý umožní postupne z peňažného obehu eliminovať jedno a dvojcentové mince.