Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Finančná gramotnosť nie je len o peniazoch

12.10.2015

Tlačová správa - Už štvrtý školský rok majú základné a stredné školy možnosť zapojiť sa do programu Viac ako peniaze so zameraním na finančnú gramotnosť. Žiaci sa neučia leno hypotékach, úveroch, sporení či poistení, ale aj o životných hodnotách, filantropii, zodpovednosti a svojich spotrebiteľských právach.

Finančnú gramotnosť si väčšina z nás predstavuje ako náročnú a odbornú tému. Netýka sa však len peňazí a orientovať sa v nej by sme mali vedieť všetci. Podľa Národného štandardu pojem finančná gramotnosť označuje stav neustáleho vývoja, ktorý umožňuje každému jednotlivcovi efektívne reagovať na osobné udalosti a neustále sa meniace ekonomické prostredie.

Do témy finančnej gramotnosti pritom patrí nielen prehľad o hypotékach, úveroch, sporení a poistení, ale aj o životných hodnotách, filantropii, zodpovednosti či ochrane spotrebiteľa. Všetky spomínané aspekty finančnej gramotnosti zahŕňa projekt Viac ako peniaze, ktorý vytvorila nezisková organizácia JA Slovensko v partnerstve so Slovenskou bankovou asociáciou.

Sme veľmi radi, že už štvrtý školský rok táto spolupráca umožňuje základným a stredným školám zapojiť sa do programu Viac ako peniaze a spoločne tak prispievame k tomu, aby sa deti orientovali vo svete peňazí a dokázali s nimi potom v dospelosti efektívne a hospodárne zaobchádzať,“ uviedol Ladislav Unčovský, výkonný riaditeľ Slovenskej bankovej asociácie.

V školskom roku 2015/2016 je do projektu zapojených 183 škôl. Vzdelávací program je spracovaný v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti a zásadnú pozornosť venuje aj príprave pedagógov, ktorých sa zapojilo 213.

Prostredníctvom 10 kapitol a zážitkovej metódy vzdelávania sa žiaci postupne oboznámia s jednotlivými oblasťami finančnej gramotnosti. Učitelia majú k dispozícií komplexnú metodickú príručku, ktorá obsahuje vyše 200 rôznych praktických aktivít.

Pre program a jeho realizáciu na školách sú okrem rôznych zážitkových aktivít a hier dôležití aj konzultanti z praxe. Vďaka bankám, ktoré sa do programu aktívne zapájajú, môžu konzultanti diskutovať so žiakmi o témach, čo ich zaujímajú. Konzultant je práve tým prvkom z praxe, prostredníctvom ktorého sa žiaci dozvedia, ako to naozaj funguje,“ povedal Peter Kalčevský, programový manažér JA Slovensko.

Zapojení žiaci si aj počas tohto školského roka zmerajú sily v súťaži Bankomat nápadov. Zadanie, čo budú v rámci nej riešiť, otestuje ich kreativitu a získané vedomosti v praxi. Projekt sa zapojí aj do týždňa finančnej gramotnosti European Money Week 2016 (14. – 18. marca 2016). Počas neho budú prebiehať intenzívne prednášky konzultantov na školách a aktivity, ktoré okrem detí zapoja celé rodiny.


Kontakt pre médiá
Peter Kalčevský | manažér programu Viac ako peniaze | kalcevsky@jaslovensko.sk | +421 905 202 442
Zuzana Murcko| hovorkyňa SBA | | +421 908 241 347