Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Finančná gramotnosť Slovákov je na úrovni 68%

09.10.2012 - Finančné vzdelávanie, Viac ako peniaze

Tlačová správa

Široká verejnosť si môže otestovať svoju finančnú gramotnosť do 30. novembra 2012 na stránke vzdelávacieho projektu VIAC AKO  PENIAZE. Úroveň finančnej gramotnosti testovaných Slovákov je zatiaľ na úrovni 68%. 

V septembri 2012 vyplnilo online test 1093 ľudí, pričom najmladší účastník mal 13 a najstarší 57 rokov. Online testovanie finančnej gramotnosti je súčasťou nového vzdelávacieho programu Viac ako peniaze, ktorý realizuje Junior Achievement Slovensko a Slovenská banková asociácia.

„Našim cieľom je zistiť, nakoľko verejnosť rozumie finančným pojmom, vie si vybrať vhodné bankové produkty, a či vie správne využívať svoje peniaze. Účastníci, ktorí dosiahnu v teste nízku úroveň, budú môcť v novom roku absolvovať bezplatné online vzdelávanie. Široká verejnosť si tak bude môcť zlepšiť svoju finančnú gramotnosť prostredníctvom kurzov vedených odborným tútorom“, povedala Monika Korkošová, generálna riaditeľka Junior Achievement Slovensko.

V programe Viac ako peniaze sú zapojené základné, stredné školy a detské domovy. Jeho cieľom je zvýšiť finančnú gramotnosť žiakov a naučiť ich plánovať svoju finančnú budúcnosť. Do programu sa zatiaľ zapojilo 164 učiteľov a 4146 žiakov. „Veľký záujem učiteľov a študentov o finančné vzdelávanie nás teší a potvrdzuje, že cesta, ktorou sme sa vydali je správna. Program Viac ako peniaze sa ukázal ako veľmi efektívny nástroj na finančné vzdelávanie nielen žiakov, ale aj ich rodičov“, povedal zástupca riaditeľa SBA Vladimír Hrtko. Program Viac ako peniaze vychádza z Národného štandardu finančnej gramotnosti a vzdelávanie sa realizuje prostredníctvom zážitkových metód, praktických cvičení a interaktívnej online učebnice. Jeho súčasťou je konzultant z praxe. „S kolegami v SBA chce aj touto formou pomôcť zlepšovať finančnú gramotnosť na Slovensku, lebo vzdelaný klient je pre banky aj dobrým klientom“, uzavrel Vladimír Hrtko, zástupca výkonného riaditeľa SBA.

O organizáciách:

Junior Achievement Slovensko je nezisková vzdelávacia organizácia, ktorá je lídrom v oblasti podnikateľského vzdelávania na Slovensku. Vzdelávacie programy, ktoré sú určené pre mladých ľudí od 10 rokov, sa realizujú metódou zážitkového učenia od roku 1992. V súčasnosti sa JASR môže pýšiť s viac ako 200 000 absolventmi programov a úspechmi či oceneniami v rámci súťaží nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. JASR je licenčným partnerom Junior Achievement Worldwide a Junior Achievement – Young Enterprise Europe. Poslaním JASR je poskytovať mladým ľuďom na Slovensku nadštandardné podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie.

Slovenská banková asociácia (SBA) je kľúčovou asociáciou v slovenskom finančnom sektore a jedinou organizáciou zastupujúcu záujmy bánk pôsobiacich v SR. Jej 29 členov reprezentuje takmer 100 % slovenského bankového sektora. Asociácia okrem iného zabezpečuje aj činnosť Stáleho rozhodcovského súdu a činnosť Bankového ombudsmana. SBA je od roku 1996 členom Európskej bankovej federácie (European Banking Federeation), členom Európskej platobnej rady (European Payment Council) a členom Republikovej únie zamestnávateľov (RÚ).