Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Finančná gramotnosť žiakov základných a stredných škôl je nedostatočná

28.01.2013 - Finančné vzdelávanie, Viac ako peniaze

Tlačová sprava

Finančná gramotnosť žiakov základných a stredných škôl je nedostatočná. Zo 4000 testovaných žiakov základných a stredných škôl zapojených do projektu Viac ako peniaze iba 4 % vyriešilo vstupný test úspešne.  Tri štvrtiny žiakov základných a polovica žiakov stredných škôl nedosiahlo v teste ani 50% úspešnosť. „Výsledky vstupného testovania žiakov potvrdili, že finančné vzdelávanie na školách treba zintenzívniť. Veríme, že aj náš projekt Viac ako peniaze prispeje k zvýšeniu finančnej gramotnosti,“ povedal výkonný riaditeľ SBA Ladislav Unčovský. Študenti opätovne prejdú výstupným testovaním na záver vzdelávania.

V programe Viac ako peniaze je v súčasnosti zapojených 137 učiteľov a 4 023 žiakov. „Vďaka akreditácii vzdelávacieho programu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorá nám bola udelená v decembri minulého roku, môžu učitelia a vychovávatelia získať 25 kreditov v rámci kontinuálneho inovačného vzdelávania,“ konštatoval programový manažér JASR Peter Kalčevský. Učitelia sa môžu prihlásiť do programu do konca januára prostredníctvom portálu Viac ako peniaze. Úvodné metodické tréningy pre učiteľov sa uskutočnia už vo februári.

Program Viac ako peniaze je určený žiakom 8. a 9. ročníkov základných a 1. až 4. ročníkov stredných škôl, avšak do programu sa môžu zapojiť aj detské domovy. Metodika a učebné materiály programu učia žiakov plánovať svoju finančnú budúcnosť a interaktívnym spôsobom vtiahnu žiakov do sveta financií. Program Viac ako peniaze vznikol v spolupráci Junior Achievement Slovensko a Slovenskej bankovej asociácie.