Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Hlavné témy SBA v roku 2016

07.12.2015

 

Tlačová správa - Slovenská banková asociácia (SBA) sa v roku 2016 zameria na zlepšenie dialógu s tvorcami legislatívy v snahe zabezpečiť väčšiu transparentnosť a predvídateľnosť legislatívneho procesu. Ďalšou dôležitou témou, ktorú vnášajú nové technológie do bankových služieb, je digitálne bankovníctvo a jeho bezpečnosť. Vyplýva to zo záverov dnešného Zhromaždenia členov SBA.

Lepšia spolupráca pri tvorbe legislatívy


Zhromaždenie členov SBA zobralo na vedomie informácie o zákonoch, ktoré nadobúdajú účinnosť počas budúceho roka a významne ovplyvnia poskytovanie bankových služieb. Ide najmä o dve právne úpravy. Prvou je Novela zákona o platobných službách, ktorá zavádza platobný účet so základnými funkciami pre všetkých spotrebiteľov za nula alebo maximálne tri eurá. Druhým je Zákon o úveroch na bývanie. Ten stanovuje maximálnu výšku nákladov pri predčasnom splatení úveru na 1 % z predčasne splatenej sumy úveru na bývanie. V obidvoch prípadoch ide podľa členov SBA o neopodstatnenú cenovú reguláciu. „Úpravy oboch zákonov na poslednú chvíľu boli schválené bez akejkoľvek hlbšej odbornej diskusie či verejnej konzultácie a navyše bez zhodnotenia technickej a časovej náročnosti pripravovaných zmien,“ povedal Alexander Resch, prezident Slovenskej bankovej asociácie. „Banky tak čelia obrovskému časovému tlaku, aby dokázali včas implementovať všetky požiadavky,“ dodal.

Prezident SR Zákon o úveroch na bývanie pre ustanovenie o percentuálnom strope v piatok (4. decembra 2015) vrátil späť do NR SR. „Veríme, že pri opätovnom prerokovávaní v parlamente bude vytvorený priestor pre pripomienky odbornej verejnosti k zmene, ktorá pri prijímaní zákona nebola konzultovaná,“ uviedol A. Resch.

Prioritou SBA bude preto v roku 2016 zlepšenie dialógu s tvorcami legislatívy v snahe dosiahnuť väčšiu transparentnosť a predvídateľnosť legislatívneho procesu a obmedzenie podávania poslaneckých návrhov bez verejnej konzultácie.

Digitálne bankovníctvo a bezpečnosť


Bankový sektor patrí medzi lídrov v poskytovaní nových digitálnych služieb. Digitálne bankovníctvo a jeho bezpečnosť bude preto ďalšou z priorít v nasledujúcom období. V tomto kontexte sa SBA chce zamerať najmä na potrebné legislatívne zmeny súvisiace s používaním nových technológií s dôrazom na zabezpečenie rovnakého postavenia bánk a ďalších poskytovateľov finančných služieb. Asociácia mení aj svoju organizačnú štruktúru a vytvára novú špecializáciu, ktorá sa okrem digitálnej bezpečnosti bude venovať aj ďalším bezpečnostnými oblastiam. SBA sa pritom zameria na bezpečnosť platobných transakcií a celej bankovej infraštruktúry.

Počet členov SBA sa zvýši na 28

Zhromaždenie členov SBA prijalo za riadneho člena asociácie BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočku zahraničnej banky. Od 1. januára 2016 sa tak počet členov SBA zvýši na 28. Naposledy sa počet členov asociácie menil koncom roka 2014, keď k 31. decembru 2014 z dôvodu ukončenia svojej činnosti na Slovensku z SBA vystúpila The Royal Bank of Scotland.

 

Súvisiace správy