Slovenská
banková
asociácia

Slovensky / English

Hospodársky výsledok bankového sektora v minulom roku opäť vzrástol

03.05.2007

Tlačová správa - Slovenský bankový sektor ukončil rok 2006 s kladným hospodárskym výsledkom, ktorý k 31.12.2006 dosiahol hodnotu 15,856 mld. Sk. Oproti minulému roku tak vzrástol o 14,14%. Najväčší podiel na takmer 1,96 miliardovom náraste zisku mali úrokové príjmy a zníženie prevádzkovej straty z ostatných činností.

“Uplynulý rok bol pre 24 bánk pôsobiacich na slovenskom trhu úspešný. Nárast ziskov sektora je dobrou správou nielen pre akcionárov ale hlavne pre klientov bánk. Výsledky potvrdzujú, že finančný sektor je stabilný a výkonný. Efektívny bankový sektor je nevyhnutným predpokladom pre rozvoj ekonomiky“, hodnotí výsledky Ladislav Unčovský, výkonný riaditeľ Slovenskej bankovej asociácie. Najväčší podiel na celkovom finančnom výnose v roku 2006 mali úrokové príjmy (64,4%) a príjmy z poplatkov a provízií (20,7%). Kým podiel čistých úrokových výnosov na celkovom finančnom výnose medziročne vzrástol o 4,1 p.b. podiel výnosov z poplatkov a provízií klesol o 2,1 p.b. Podiel výnosov z poplatkov a provízií na finančnom výnose patrí na Slovensku medzi najnižšie v EÚ. Hodnota tohto ukazovateľa u nás v roku 2005 dosiahla 22,8 %, kým v EÚ to bolo takmer 30% a v krajinách V 4 25,79%. Aj v minulom roku sme zaznamenali trend zvyšujúceho sa záujmu o bankové úvery. Celkové úvery v roku 2006 stúpli o 20% na takmer 668 mld. Sk z čoho výrazný medziročný nárast zaznamenali úvery poskytnuté obyvateľstvu. Z úverov pre obyvateľstvo zaznamenali najväčší medziročný nárast spotrebiteľské úvery, ktoré sa oproti roku 2005 zvýšili až o 46%. Slováci sa aj v minulom rok zaujímali o úvery na bývanie. Ich medziročný nárast predstavuje 30,8%. Popri raste objemu úverov sme zaznamenali aj zvyšujúci sa objem vkladov. V priebehu minulého roka sa celkové vklady klientov sa zvýšili o 12,2 % na takmer 926 mld. Sk. Rastúci trend si z predchádzajúcich rokov zachovali v počte a objeme transakcie uskutočnené prostredníctvom platobných kariet. V minulom roku sa počet vydaných bankových kariet zvýšil o 10,65%, s čím priamo súvisí aj počet transakcií vykonaných platobnými kartami ako aj objem zúčtovaný prostredníctvom kariet. Slováci realizovali v minulom roku transakcie prostredníctvom bankomatov o 5,12% viac ako v roku 2005 a využitie POS terminálov zaznamenalo medziročný nárast až o 29 %.

Kontakty pre médiá:

Slovenská banková asociácia,
Marcel Laznia; tel.: +421 2 5720 5304 marcel.laznia@absr.sk

PR-Consulting,
Adriana Bendová; tel.: +421 903 217 317 adriana.bendova@pr-consulting.sk